Vi skal have sagsbehandlingstiderne nedbragt

Bragt som debatindlæg i Sermitsiaq d. 13.01.20

Der har for nyligt været forespørgselsdebat i Folketinget om sagsbehandlingstiderne i de grønlandske og færøske retter. For os er sagen egentlig ret ligetil: sagsbehandlingstiderne i retterne i Grønland skal nedbringes.

I 2018 tog det i gennemsnit 419 dage at behandle en kriminalsag i Grønland. I Danmark tog det 136 dage. Det vil sige, 3 gange hurtigere end hjemme i Grønland.

De hurtigste sager om seksuelle overgreb mod børn under 15 år, der bliver behandlet i kredsretterne i dag, bliver afviklet et sted mellem 60 og 94 dage. Det tager altså mellem 2 og 3 måneder. Og unge kriminelle under 18 år, kan i dag forvente, at deres sag bliver færdigbehandlet efter mellem 89 og 285 dage. Altså kan det tage op til næsten 1 år.

Bag al det fakta, er der liv der står på hold. Børn der møder deres overgrebsmænd på gaden og unge mennesker, der venter i umenneskeligt lang tid, før de kan komme på rette spor. Det bliver vi nødt til at tage hånd om.

Justitsområdet er et centralt fokusområde for os i IA i Folketinget og vi har tidligere sikret flere millioner til en styrkelse af retsvæsenet i Grønland, i tråd med advokatrådets anbefalinger. Herunder 10 mio. i 2018, så der i endnu højere grad kunne fokuseres på kortere sagsbehandlingstider, kompetenceudvikling af kredsdommer og kredsdommerkandidater og ikke mindst så landsforsvarerembedet kunne styrkes. Det faglige niveau er altså blevet markant bedre, men med potentiale for at det kan styrkes yderligere.

Der er flere elementer som spiller negativt ind på de lange sagsbehandlingstider: vi har geografisk lange afstande og omskifteligt vejr, der har en betydning for fremmødet i retterne. Vi har haft en stigning i antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb på børn og har derfor langt flere sager der skal behandles. Vi mangler en fast kredsdommer i Qaasuitsoq Kredsret. Og ikke mindst har corona-pandemien betydet, at en masse sager er blevet udskudt.

Men det hører på ingen måde hjemme i et moderne retssamfund, at gerningsmænd kan risikere at vente et helt år på at få en dom. Det udfordrer vores retssikkerhed og retsfølelse og skaber et utrygt samfund for de børn, der venter på, at deres krænker bliver dømt. Vi skal også altid huske på det forebyggende element, specielt i forhold til børn og unge, som vi har en særlig forpligtelse overfor.

Der er behov for en opprioritering af området i Grønland og ikke mindst alternative og målrettede løsninger. Det er ikke nok bare af afsætte flere midler. Vi kunne f. eks. i højere grad lave en prioritering i sagerne, så de groveste sager behandles først, vi kunne fokusere mere på straksdomme og etablere et konfliktråd. Samtidig kunne man øge fokus på at optimere samarbejdet med andre relevante myndigheder, som hos Rigsombudsmanden f. eks. har haft en positiv effekt på sagsbehandlingstiden.

Omstændighederne viser i hvert fald, at der er behov for en opprioritering og særlig indsats i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden i Grønland – og det kan kun gå for langsomt.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin