Tydeligt grønlandsk fokus i politiforlig

I dag lander aftalen om politiforliget, der danner grundlag for politiets og anklagemyndighedens økonomi frem til 2023. Regeringen har afsat et betydeligt beløb til et løft af Grønlands Politi. Med aftalen er der sat punktum i endnu et af efterårets forhandlinger, igen med et markant grønlandsk fokus og deltagelse fra IA.

”Mange af vores ønsker afspejles i aftalen. Grønlands Politi har været presset i lang tid og de mange nye indberetninger om seksuelle overgreb skaber behov for flere hænder. Derfor er det en sejr for Grønland, at der oprettes en ny enhed med 13 ansatte i alt, herunder 9 betjente, som skal tage sig af sager om seksuelle overgreb mod børn. Her er der tale om en opnormering. Det betyder forhåbentlig hurtigere og mere børnerettet sagsbehandling. Samtidig frigiver det tid hos andre betjente til de mange opgaver, som politiet har. Jeg er samtidig gået til forhandlingerne med et ønske om et opgør med de fire enmandsstationer på kysten. Vi ved, der er høj grad af stress og PTSD og det gælder i særlig grad også ved de små stationer, hvor betjente nærmest er på arbejde 24/7. I alt er der resultater for 79,5 mio. kr., der gavner Grønlands Politi. Velfortjent og på sin plads.” lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen (IA)

”Det er dog vigtigt at huske på, at der stadig er en skævhed, når man ser på politiet i forhold til deres kollegaer i Færøerne og Danmark: sagsbehandlingstiderne er længere, flere er ramt af stress, de har ringere overenskomster og bedre kommunikationsudstyr venter vi også fortsat på. IA i Folketinget vil stadig agere jagthund og arbejde for mere ligeværdige og ligestillede forhold på politiets område” afslutter Aaja Chemnitz Larsen.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin