Sammen om en tryg fremtid

Politiske indsatsområder i valgperioden 2019-2023.

Som det største grønlandske parti i Folketinget er vi drevet af at skabe positive forandringer for borgerne, og det opnår vi ved vedholdent og målrettet arbejde. Vi arbejder også for at grønlandske medlemmer af Folketinget inddrages, og fortsat får øget indflydelse på egne anliggender, herunder adgang til relevante forhandlinger i Folketinget. Kernen i Inuit Ataqatigiit i Folketingets arbejde er selvstyreloven og de 32 sagsområder, som varetages af den danske stat. Vi mener at der er behov for en opdateret og tilpasset lovgivning, som passer til et moderne Grønland.
Vores politiske indsatsområder tilsigter at skabe et trygt, retfærdigt og bæredygtigt Grønland – både for folket, økonomien og naturen.

Social tryghed

Vi prioriterer arbejdet mod seksuelle overgreb på børn, vold og voldtægter, herunder at sikre behandling til børn og krænkere.

Vi styrker fokus på at skabe bedre forhold for personer med handicap.

Vi vil arbejde for at flere grønlændere i Danmark kommer i arbejde og får egen bolig.

Ansvarlig økonomi

Vi vil øge udenlandske investeringer i Grønland – uden at give køb på politisk indflydelse.

Vi vil skabe flere lokale jobs.

Vi vil bidrage til at kultur- og eksportfremstød skaber bæredygtig vækst og nye fortællinger om vores land.

Vi ønsker bæredygtig turisme – kvalitet fremfor kvantitet.

Fred fremmer udvikling

Vi arbejder målrettet for at bevare freden i Grønland og Arktis.

Vi vil styrke overvågning og øge viden om militær aktivitet i vores land.

Vi arbejder aktivt for at forebygge cyberkriminalitet.

Vi vil arbejde for at flere grønlændere uddannes og ansættes i forsvaret og beredskabet.

Fremtiden er grøn

Vi vil rådgive om nye tiltag der skal styrke Grønlands klimaindsats.

Vi arbejder for at Grønland tiltræder Parisaftalen.

Vi arbejder for at få danske pensionskasser til at investere i grøn forskning i Arktis, som skal sikre praktiske løsninger i den grønne omstilling.

Vi holder dig opdateret på vores arbejde på MF Aaja Chemnitz Larsen og Inuit Ataqatigiit Folketingimis Facebook sider.

Sociale medier