Ordførerindlæg vedr. lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (L 106)

Foto: Inuit Ataqatigiit Folketingimi

MF Aaja Chemnitz Larsen

Det talte ord gælder.

Inuit Ataqatigiit i Folketinget har med interesse læst lovforslaget. Vi bemærker, at Folketinget skal behandle lovforslaget før det behandles i Inatsisartut, Grønlands Parlament. Vi stiller os grundlæggende kritiske overfor den omvendte rækkefølge, da vi mener Selvstyreloven skal følges.

Nærværende lovforslag har til hensigt at lade Inatsisartut tage stilling til om man vil ophæve monopol for udbuddet af onlinebingo, væddemål på heste- og hundevæddeløb samt væddemål på kapflyvning med brevduer udbudt i Grønland under forårssamlingen 2018. Det er dog beklageligt at Inatsisartut ikke har haft mulighed for at tage stilling til dette tidligere.

Inatsisartut har givet Naalakkersuisut bemyndigelse til at komme med en tilkendegivelse overfor regeringen. Dette sker i tekstbemærkning nr. 87, nr. 2 til konto 40.94.22 i Grønlands Finanslovsforslag for 2018, som et flertal i Inatsisartut har godkendt i sidste uge. Det drejer sig om at Naalakkersuisut bemyndiges til at tilkendegive, at nuværende monopol for online bingo, væddemål for hunde- og hestevæddeløb samt kapflyvning med brevduer, ønskes videreført. Sker dette ikke med nærværende lovforslag inden årets udgang, så gælder eksisterende lov fra Danmark, hvilket ikke er hensigtsmæssigt når det endnu ikke har været drøftet i Inatsisartut.

Naalakkersuisut vil således fremlægge et lovforslag til drøftelse i Inatsisartut ved forårssamlingen for 2018, hvor Inatsisartut vil tage stilling til Grønlands officielle holdning til sagen fremadrettet.

Med disse bemærkninger godkender vi lovforslaget.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin