L225: forslag om brugerbetaling til danskundervisning

Ordførerindlæg af medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit, d. 01 Juni 2018.

Inuit Ataqatigiit tager ordet i debatten, fordi der er to ting ved dette lovforslag, som har bekymret os. Det ene er, at grønlændere og færinger, som bor i Danmark, sidestilles med udlændinge, og det andet er, at adgangen til danskuddannelse bliver forringet med lovforslaget.

Når vi sidestiller grønlændere og færinger med udlændinge, har det umiddelbart en symbolsk værdi. Men lad os slå det fast, at grønlændere er danske statsborgere og bør behandles som sådan. I den gældende lov bliver grønlændere og færinger, som ikke behersker det danske sprog, behandlet som udlændinge, dvs. i den gældende lov, ikke i dette lovforslag. Det betyder også, at vi er med til at holde liv i de fordomme og de udfordringer, som der er for grønlændere. Vi marginalisere så at sige grønlændere. Derfor vil IA også opfordre regeringen til at ændre den gældende lovgivning, ikke med det her lovforslag, men i en videre proces.

Rigtig mange grønlændere holder af at bo her i Danmark. Mange trives, og langt de fleste er også en kæmpestor ressource for det danske samfund. Hos Inuit Ataqatigiit mener vi, at mangfoldighed er en styrke – det mener vi også det er, når grønlændere bosætter sig i Danmark. Vi mener, at grønlændere i Danmark er med til at gøre Danmark større, til et mere rigt og til et mere mangfoldigt samfund.

Inuit Ataqatigiit har kæmpet for et politisk flertal, som bakker op om at anerkende grønlændere og færinger som ligeværdige medlemmer i rigsfællesskabet. De er ikke udlændinge, og det står klart i den udtalelse, som et udvalg i bred enighed er kommet med.

Det glæder mig, at der har været et godt samarbejde mellem Grønlandsudvalget og Udlændinge- og Integrationsudvalget. Tak til alle partierne for deres støtte til det. Og så tilbage til det andet punkt.

Når vi forringer adgangen til danskundervisning, forringer vi også adgangen til arbejdsmarkedet. Aldrig før har vi i det danske samfund set, at der har været så mange i arbejde. Det er rigtig, rigtig positivt og glædeligt. Men det er også vigtigt at huske på, at kun omkring halvdelen af alle grønlændere, som bor her i Danmark, hver dag går på arbejde, betaler skat og gør deres for at være en aktiv del af det danske samfund.

Vi har ikke været gode nok til at inkludere grønlændere på det danske arbejdsmarked. Det handler selvfølgelig om et personligt ansvar hos den enkelte, det handler også om faglighed og kompetencer, men det handler også om et manglende politisk fokus, og det vil vi gerne være med til at gøre op med. Derfor er jeg også glad for, at Beskæftigelsesministeriet i det kommende folketingsår vil være med til at bane vejen for at forsøge at få endnu flere grønlændere i arbejde, og det synes jeg er helt på sin plads.

Det glæder mig, at regeringen har lyttet til den kritik, som der har været af det her lovforslag om forringet adgang til danskundervisning. Regeringen har valgt at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. i de kommende år til danskundervisning for grønlændere i Danmark. Det er meget positivt, og jeg ser frem til, at det understøtter indsatsen for at få endnu flere grønlændere i Danmark i arbejde.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin