sekretariatet

Portrær hjemmeseide

Maalia Lynge Christiansen

sekretariatsleder

Kuluk Møller Haltrup

Kuluk Møller Haltrup

Politisk konsulent(på barsel)

Karl-Peter Kristensen

Karl-Peter Kristensen

Studentermedhjælper