Kielsen holder både grønlænderne og den danske statsminister hen

Enten ved Kim Kielsen ikke hvad der foregår I hans egen regering. Eller også taler han med to tunger, og holder befolkningen – og Selvstyret – hen. Sådan siger Aaja Chemnitz Larsen forud for Rigsmødet i Ilulissat i morgen torsdag.

”Under Vittus Qujaukitsoqs kommando styrer Grønland direkte mod en stillingtagen om selvstændighed udenfor Grundlovens rammer. Dermed styrer Grønland også direkte mod at miste bloktilskuddet. Konsekvenserne er helt uoverskuelige for almindelige mennesker i Grønland, og jeg synes Kim Kielsen skylder både befolkningen i Grønland og den danske statsminister, som Kielsen mødes med i Ilulissat i morgen, at være helt ærlig om processen.

Den grønlandske regering går direkte efter, at et udkast til forfatning for et selvstændigt Grønland skal ligge klar i 2021. Det fremgår af forfatningskommissionens kommissorium. Det er jo en ærlig sag – men jeg mener simpelthen ikke, at forfatningskommissionen har gjort det fjerneste for at inddrage borgerne i vort land i processen, og der findes ingen officielle beregninger på de meget kontante forandringer det vil betyde, når bloktilskuddet bortfalder. Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen har været meget klar på det punkt: Et selvstændigt Grønland, med en forfatning der sætter sig ud over Grundloven, vil naturligvis heller ikke modtage bloktilskud. Og jeg savner at Kim Kielsen nu lægger helt klart frem, hvad hans regerings planer er – og hvilke konsekvenser det vil have for befolkningen.

Nogle gange er jeg simpelthen i tvivl om, hvorvidt Kim Kielsen egentlig ved, hvad der foregår i kommissionsarbejdet, eller om det bare styres benhårdt af Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq. Ad hoc udvalg har udtrykt kritik, men nu ligger der et kompromis. Der er jo ingen tvivl om hvor Qujaukitsoq står i spørgsmålet om selvstændighed, uanset konsekvenserne, men Kim Kielsen skylder den grønlandske befolkning at beslutningsgrundlaget, prognoserne og konsekvenserne står fuldstændig klart for alle i vort land.” siger Folketingsmedlemmet.

Som bekendt var det oprindeligt meningen, at Forfatningskommissionen skulle udarbejde udkast til forfatning i to tempi. Den ene for et Grønland med øget selvbestemmelse, men inden for rammerne af Grundloven – den anden som først skulle gælde ved fuld selvstændighed og status af nationalstat.

Aaja Chemnitz Larsen uddyber:

”Nu har kommissionen fået et skærpet mandat, og skal nu stile direkte mod at fremlægge et udkast til et lovgrundlag for en selvstændig grønlandsk stat. Dermed kan vi allerede indenfor en meget kort tidshorisont stå i den situation, at vi mister bloktilskuddet – og formentlig også en lang række andre muligheder, blandt andet for studerende, forsvaret af Grønland osv. Den proces er jeg dybt uenig i og jeg mener den vil kaste Grønland ud i en helt uoverskuelig krise, som ingen af os i dag kender det fulde omfang af. Men som minimum må jeg insistere på, at Kim Kielsens regering spiller med åbne kort overfor befolkningen i Grønland.

Jeg er med på, at der på sigt vil skulle være en folkeafstemning. Men en forceret proces, hvor befolkningen ikke bliver forelagt et realistisk, sandfærdigt, nuanceret og seriøst billede af konsekvenserne ved et hurtigt ja til selvstændighed, finder jeg uacceptabelt.

Jeg frygter da selvfølgelig en situation, hvor Grønland forlader Rigsfællesskabet ligeså vingeskudt som Storbritannien i øjeblikket forsøger at forlade EU. Et ”grønlandsk Brexit” vil være en katastrofe, hvor vi i årevis vil støvsuge millioner af kroner og store dele af embedsværkets arbejdstimer på et projekt, der vil få folk til at flygte ud af landet, investorerne til at løbe skrigende bort og erhvervslivet til at opgive at løfte vores samfund. Så når nu Kim Kielsen skal mødes med Statsminister Lars Løkke Rasmussen, så synes jeg de skal drøfte det. Og derpå mener jeg Kielsen må sætte gang i en offentlig debat, hvor regeringen dels lægger sin egen holdning og strategi åbent frem og samtidig tilvejebringer den mest realistiske vurdering af konsekvenserne.”.

Aaja Chemnitz Larsen opfordrer desuden Kim Kielsen til at lade sig inspirere af grundlovens § 88:

”At forlade Rigsfællesskabet vil have store konsekvenser. Før Naalakkersuisut afholder en folkeafstemning om en grønlandsk forfatning, så mener jeg at man først bør udskrive valg til Inatsisartut. Hvis befolkningen giver mandat til den regering, der har fremmet forslaget om hurtig selvstændighed, så kan Inatsisartut godkende forslaget og derpå lægge det ud til folkeafstemning. Det mener jeg er en solid demokratisk proces, hvor borgerne får gode muligheder for at tilkendegive deres ønsker for landet. Det vil også være med til at undgå et ligeså kaotisk forløb som Brexit.” afslutter Aaja Chemnitz Larsen.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin