Inuit Ataqatigiits forventninger til dansk finanslov

Foto: Inuit Ataqatigiit Folketingimi

Denne uge mødtes folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) med finansminister Kristian Jensen (V) til en opfølgende snak om grønlandske sager i den danske finanslov. På mødet understregede Aaja Chemnitz Larsen blandt andet styrkelse af justitsområdet i Grønland og behovet for forebyggende tiltag, der mindsker fordomme om grønlændere i Danmark.

”Jeg er stolt af at have være med til at bane vejen for at de grønlandske folketingsmedlemmer deltager i finanslovsforhandlinger. Det har stor betydning for det grønlandske samfund, at vi får mulighed for at presse på for at få afsat midler til at styrke bl.a. justitsområdet.” siger Aaja Chemnitz Larsen om forventningerne til finansloven 2018.

Kulturprojekter skal bygge broer og forebygge fordomme

I en rapport fra 2015 påviste IMR, at ”op mod halvdelen [af grønlænderne i Danmark] … peger på problemer med stigmatisering og en fordomsfuld indstilling fra etniske danskere”. Med initiativer som målrettet undervisningsmateriale til danske unge om det moderne Grønland, flere synlige grønlandske kulturprojekter i Danmark og et generelt højere vidensniveauet i Danmark om Grønland og grønlændere, mener folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen at man kan komme fordommene til livs.

På mødet med finansminister Kristian Jensen efterlyste Aaja Chemnitz Larsen derfor mere handling fra den danske regering. Helt konkret efterspurgte folketingsmedlemmet en afdækning af vidensniveauet i den danske folkeskole om Grønland. En sådan afdækning vil kunne give et udgangspunkt for en videre indsats med, at sikre mere målrettet viden og uddannelsesmateriale i danske skoler.

På samme møde understregede folketingsmedlemmet også nødvendigheden af at støtte velfungerende projekter med samme dagsorden. Helt konkret blev projektet Nukiga, startet af Det Grønlandske Hus i Aarhus, nævnt. Nukiga søger igennem kulturelle og erhvervsmæssige tiltag, at øge kendskabet i Danmark om Grønland og grønlændere, modvirke fordomme, og dermed bygge bro mellem de to lande og de to folk.

Om projektet Nukiga siger Aaja Chemnitz Larsen: ”Jeg så gerne, at de gode erfaringer med at udbrede kendskabet til Grønland igennem kultur og erhvervssamarbejde spredes ud til hele Danmark. Vi skal huske på at grønlændere i Danmark bor spredt ud over hele landet. Skal vi bane vejen for at flere trives og er i arbejde, så skal vi politikere gå forrest for at sikre tiltag, som kan nedbryde fordomme og bygge bro.”

Udover snakken om forebyggelse af fordomme drøftede folketingsmedlemmet og finansministeren også midler til nyt radiokommunikationsudstyr til Politiet, øget beskæftigelse af grønlændere og midler til Landsforsvarerembedet. Regeringen har allerede afsat 40 mio. kr. til at styrke justitsområdet, men pengene til Landsforsvarerembedet skal findes udenfor det afsatte beløb, da det er et behov, som rækker ud over de 4 år projektmidler gælder.

En endelig aftale for finansloven 2018 blev tirsdag udskudt og forventes først vedtaget senere i december.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin