inuit ataqatigiit i folketinget

Om Inuit Ataqatigiit i Folketinget

Inuit Ataqatigiit har siden Folketingsvalget i 2001 haft en plads i Folketinget. Aaja Chemnitz Larsen blev første gang valgt ind i folketinget i 2015 og repræsenterer stadig Inuit Ataqatigiit i Folketinget i dag.

Inuit Ataqatigiit Folketingimi har vægtet at stå politisk uafhængigt af danske partier, og stå frit i forhold til at stemme og agere på egen hånd i Folketinget. Inuit Ataqatigiit Folketingimi ønsker en positiv og åben dialog på tværs af alle Folketingets partier. Bredt og konstruktivt samarbejde med samtlige partier i Folketinget i konkrete sager, der vedrører Grønland, er af stor vigtighed for Inuit Ataqatigiit.

MF Aaja har igennem sin tid som folketingsmedlem samarbejdet bredt med alle partier i Folketinget, for at sikre de bedste resultater og mest mulig indflydelse – til gavn for Grønland.

Som folketingsmedlem valgt i Grønland, repræsenterer Aaja Grønland i det parlamentariske arbejde. Det politiske arbejde er rodfæstet i Inuit Ataqatigiits principper om ligeværdighed, gensidig respekt og solidaritet.

aaja chemnitz larsen

Aaja Chemnitz Larsen

Som Folketingsmedlem valgt i Grønland, repræsenterer Aaja Grønland i det parlamentariske arbejde. Det politiske arbejde er stærkt rodfæstet i Inuit Ataqatigiits principper om ligeværdighed, gensidig respekt og solidaritet.

Aaja Chemnitz Arnatsiaq Larsen, som kommer fra Nuuk, blev valgt ind i Folketinget første gang ved Folketingsvalget i 2015, og blev genvalgt ved seneste Folketingsvalg i 2019.

Aaja samarbejder bredt med alle Folketingets partier, for at sikre de bedst mulige resultater og mest mulig indflydelse – til gavn for Grønland. Aaja prioriterer at møde og lytte til borgere og fageksperter, for at kunne føre en politik som der kan mærkes – og som gavner de borgere hun repræsenterer.

Udover sine poster i udvalg, nævn og råd, er Aaja hele Folketingets repræsentant i Komiteen for Arktiske Parlamentarikere, hvor folkevalgte fra de arktiske lande mødes for at diskutere aktuelle problemstillinger i Arktis.

I sine år i Folketinget har Aaja været med til at skabe historisk mange resultater, og blandt andet banet vej for at de grønlandske medlemmer nu kan deltage ved vigtige forhandlinger.

Baggrund

Aaja har lang erfaring med politisk arbejde, lederskab og menneskerettigheder. Hun er cand.scient.adm fra Ilisimatusarfik, og har yderligere studeret på Harvard Kennedy School, University of Nottingham og INSEAD.

Aaja har dedikeret sit arbejde til promoveringen af menneskerettigheder og forbedringen af børns rettigheder og levevilkår i Grønland. Hendes CV inkluderer blandt andet medlem af Inatsisartut (det grønlandske parlament), den nationale børnetalsmand, direktør for velfærd i Sermersooq Kommune, og hun har været formand og viceformand i Grønlands Råd for Menneskerettigheders bestyrelse.   

Aajas prioriterede indsatsområder og politiske indsatsområder for denne folketingsperiode:

Øge social tryghed – ved et vedholdent fokus på at sikre børns rettigheder, forbedre vilkår for personer med handikap og øge beskæftigelse blandt grønlændere i Danmark.

Promovere en ansvarlig økonomi – ved at styrke interesse for investeringer i Grønland, skabe flere lokale jobs og gøre turismen bæredygtig

Advokere for en fredelig udvikling – ved at styrke overvågning og viden om militær aktivitet i vores land, samt forebygge cyberkriminalitet.

Sikre at fremtiden er grøn – ved at arbejde for at Grønland indtræder Parisaftalen, og styrke interessen i at investere i grøn forskning og omstilling i Grønland.

Tidligere medlemmer

Fra 2001-07 var Kuupik Kleist medlem af Folketinget. Kuupik blev formand for Inuit Ataqatigiit, og fra 2007 til 2011 tog Juliane Henningsen over på posten i Folketinget. 2011 blev Sara Olsvig Inuit Ataqatigiits nye medlem. Sara blev valgt til formand for Inuit Ataqatigiit i 2014 og søgte derfor orlov fra Folketinget. Johan Lund Olsen har ad to omgang været medlem af Folketinget som suppleant for Sara Olsvig og var medlem af Folketinget op til valget i 2015.