IA i Folketinget: Regeringen er forpligtet til at finde en løsning

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) er gået forrest i kampen for længere foranstaltninger og støtter det i Grønland brede politiske ønske om længere foranstaltninger. I alt for mange sager – særligt når det gælder seksualforbrydelser på børn – foranstaltes der simpelthen ikke hårdt nok.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) melder, at der ikke er plads nok og bemanding nok til at håndtere de mange anstaltsanbragte, som en ændring af foranstaltningsrammen vil medføre, men det er ikke et acceptabelt svar. Regeringen er forpligtet til, sammen med Naalakkersuisut, at finde en løsning på det politiske ønske om længere foranstaltninger, mener folketingsmedlemmet fra IA.

”Alt for tit ser vi sager, hvor forbrydelse og foranstaltning slet ikke hænger sammen. Mens en gerningsmand kan slippe afsted med 6, 12 eller 18 måneder for en seksualforbrydelse på f.eks. et barn, har barnet følger af det resten af livet. Det krænker vores retsfølelse og hører ikke til i 2020”, siger Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

Vold, voldtægt og seksuelle overgreb på børn sker i et uhørt stort omfang. Helt op til 34 så mange gange, som andre steder i Rigsfællesskabet. De dømtes baggrunde er typisk komplekse og op imod 40 % har selv været anbragt som barn. Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem ønsker, at der sættes ind tidligt, og at vi anerkender lovovertrædelserne som et samfundsproblem. Et problem, som ikke kun kan løses via justitsområdet, men også ved tidlige indsatser på socialområdet og ved styrket tværfagligt samarbejde om særligt forebyggelse og kriminalpræventivt arbejde.

”Kan vi i fællesskab forebygge eller i bedste fald hindre lovovertrædelser, så er vi nået langt som samfund. Jeg vil gerne gøre mit til at sikre flere midler, så politiet kan gå forrest i den kamp. Det handler om at forebygge og samtidig slå hårdere ned på forbrydelser med det klare mål, at vi om 10 år ikke tolerer personfarlige overtrædelser, som er med til at lamme vores samfund. Vi taber alle sammen, når f.eks. et barn oplever et overgreb. Det er en tragedie hver eneste gang, også for barnet og ofret, og vi er nødt til at erkende, at vi må ændre kurs for at stoppe de mange overgreb. Den opgave er vi politisk forpligtet til at tage på os”, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin