Gør hjemløshed til et valgtema

Af Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget, Inuit Ataqatigiit.

At være hjemløs i vores land er med livet som indsats. Det er næppe sjovt at sove et nyt sted hver aften eller i en opgang, når temperaturen sniger sig ned omkring 20 minusgrader.

For de fleste af os er det svært at forestille sig, hvordan det er at være hjemløs. Det finder vi nok heller aldrig ud af, medmindre vi selv bliver ramt af hjemløshed en dag. Og faktisk tyder meget på, at flere af os vil blive ramt af hjemløshed i fremtiden – hvis ikke vi gør noget drastisk anderledes nu.

Brug for fælles løsninger

For nylig holdt jeg et brugermøde på Kofoeds Skole i Nuuk, hvilket, kombineret med viden fra fagpersoner og eksperter, mundede ud i fem anbefalinger, som jeg har givet til naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen og den danske social- og ældreminister Astrid Krag, og som jeg gerne vil dele med alle.

På trods af flere herberger dukker op rundt om i landet, så er et herberg ikke et hjem eller en permanent løsning. Det er tydeligt, at hjemløseproblematikken ikke holder sig inde for vores lands grænser, og at livssituationer ofte forværres, når folk spontant flytter til Danmark. Jeg mener, at vi har et problem, som vi bør løse i fællesskab på tværs mellem kommunegrænser og mellem Grønland og Danmark. Det kræver meget mere oplysning om, at livet i Danmark ikke altid er lykken, og at mange problemer faktisk forværres, når man kommer til Danmark. Mange vil have et langt bedre liv herhjemme end i Danmark. Der skal være oplysning til udsatte, hvor de befinder sig og i øjenhøjde. Og der skal være hjælp, så dem, der gerne vil hjem til Grønland, kan komme hjem igen. Det i sig selv er en vigtig opgave, som vi helt har overset.

Hjemløsheden skal måles

Alt for mange kommer ind i hjemløshed, men stort set ingen kommer ud af hjemløshed.  Det er et problem, at vi herhjemme ikke har et system til at registrere hjemløse. Det gør det svært at tale om præcis hvor mange personer, der er ramt af hjemløshed, og det gør det selvsagt svært at vurdere, om indsatser har den ønskede virkning. Derfor bør vi have en hjemløsetælling hvert 2. år, så vi kan følge udviklingen.

I 2019 blev det estimeret, at der er omkring 350 hjemløse i Nuuk og 850 på landsplan. Samme år har man i Danmark registreret 514 hjemløse med grønlandsk baggrund. Hvis de tal er korrekte, har vi at gøre med en gruppe på mere end 1.300 personer uden hjem. Det er et enormt højt tal, vores lille befolkning på omkring 56.000 personer taget i betragtning.

Boligmarked for de rige

I politik er der sager, som er svære at modsætte sig, uagtet partipolitik eller hvad der er hjemtaget og ikke-hjemtaget sagsområde. Det grønlandsk-danske samarbejde om 80 millioner kroner til udsatte børn og unge er et eksempel herpå. Men sympatien daler, når det handler om en 55-årig hjemløs mand, som måske oveni købet kæmper med et misbrug. Det er sat på spidsen, det ved jeg, men det er ikke helt ved siden af. ”Det er deres egen skyld, de kunne også bare betale deres regninger, og hvorfor skal skatteydere betale for deres dovenskab” er kommentarer, der ofte fylder i debatten.

Det er klart, at man ender i hjemløshed af mange forskellige årsager, både personlige og strukturelle. Derfor har vi naturligt et individuelt ansvar som voksne. Min pointe er, at vi ikke kan komme udenom hjemløshed med den boligpolitik, vi fører, hvor det stort set er umuligt at få en bolig, som enlig voksen midt i livet i de større byer – medmindre man er pengestærk. En konkret løsning på at mindske hjemløshed kan være, at vi får etableret klubværelser til små penge, da vores offentlige ydelser i dag ikke er indrettet til at få folk ud af hjemløshed og i egen bolig, men faktisk fastholder dem i hjemløshed.

Løsning på sociale problemer

Vores mål må være at få folk i arbejde. Jeg tror det er sundt at have et job at stå op til og gøre en forskel for andre mennesker. At bekæmpe hjemløshed handler ikke bare om at få tag over hovedet, men også give traumabehandling og forstå årsagerne bag hjemløshed. Terapi og behandling er i virkeligheden en del af vejen mod at få folk på fode og i arbejde igen.

Vores arbejdsmarked er meget gammeldags og firkantet. Vi er vant til 40 timer om ugen, og meget sjældent hører vi om folk på deltid. Men hvad med at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor der også er socialt frikort, småjobs og større brug af fleksjobs? Løsningen til at få personer ud af hjemløshed skabes både af politikere, af arbejdsgivere og af os alle som samfund.

Lad bekæmpelse af hjemløshed blive et centralt tema for kommende valg. Hjemløshed løser ikke sig selv, men bliver faktisk kun værre, hvis vi lader stå til.

Alle fortjener en chance til.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin