Debatindlæg: Fælles ansvar at få flere grønlændere i Danmark ud på arbejdsmarkedet

Først bragt i Altingets arbejdsmarkedsportal tirsdag d. 24.09.2019.

Fælles ansvar at få flere grønlændere i Danmark ud på arbejdsmarkedet

Af Aaja Chemnitz Larsen, medlem af folketinget og Morten D. Skovlund, medlem af Vejle Byråd.

Inden længe igangsætter den danske regering et godt, nyt tiltag på beskæftigelsesområdet. Det er en sag som Inuit Ataqatigiit Folketingimi længe har arbejdet for. Det er nemlig nødvendigt at bekæmpe fordommene om grønlændere, og arbejde målrettet med at hjælpe flere grønlændere ud på det danske arbejdsmarked.

På trods af en stor velvilje til at komme i arbejde, så er kun 33 % af alle grønlændere i Danmark i arbejde, mens det er 75 % for den øvrige danske befolkning. Det er en ulighed, som vi ikke kan ignorere, og som vi må gøre op med.

Vi kan dog ikke gøre det alene, og vi har appelleret til, at de danske kommuner søger den kommende pulje til pilotprojekter, som tilsigter at øge beskæftigelsen blandt grønlandske borgere i Danmark. Samtidig har vi brug for arbejdsgivere, som åbner deres døre for de folk fra Grønland, som har meget at byde på.

Efteruddannelse, småjobs med mening og en generel åbenhed overfor at ansætte grønlændere, er vigtige forudsætninger for at vi vender den negative udvikling. Det er et fælles ansvar.

Relevante jobs er for nogen bl.a. i servicebranchen, og måske for andre i internationale virksomheder. Mange dygtige fagfolk fra Grønland kan komme ud i stillinger indenfor velfærdsområdet og f.eks. arbejde med socialt udsatte grønlændere og ældre.

Mange har haft et langt arbejdsliv i Grønland før de flytter til Danmark, og tager nogen kompetencer med som kan være svære at oversætte til en dansk kontekst, men vi tror på at med lidt imødekommenhed fra arbejdsgiverne i Danmark, kan det være et godt match for alle parter.

Langt de fleste grønlændere i Danmark er velfungerende og netop fordi, at personer fra Grønland, er underrepræsenteret i beskæftigelsesstatistikken, er vi bekymret for om fordomme, og manglende viden om det moderne Grønland, er en hindring for at flere kan komme i arbejde.

For de grønlandske akademikere går det godt. Endda rigtig godt. De færreste ved nok, at stort set alle grønlandske akademikere er i arbejde, og faktisk er flere grønlandske akademikere generelt set i arbejde, end danske akademikere.

Sammen kan vi gøre en forskel.

 

Kontaktpersoner:

MF for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, Aaja.Larsen@ft.dk

Medlem af Vejle Byråd for Socialdemokratiet, Morten D. Skovlund, modks@vejle.dk

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin