Uvished om helikopterberedskab skaber utryghed

Debatindlæg

Hvis Grønland ikke skal stå uden redningshelikoptere 1. januar 2021, må regeringen få tegnebogen op af lommen.

Hvem skal stå for redningshelikoptere i Grønland fremover?

Siden Forsvaret forrige år valgte at aflyse udbudsprocessen for det landbaserede beredskab, har vi ventet på at få sat navn på, hvem der fra årsskiftet vil stille helikoptere til rådighed for eftersøgnings- og redningstjenesten (SAR) langs Grønlands vestkyst.

Og det haster efterhånden. For kontrakten er ikke engang blevet udbudt endnu. Tilsyneladende fordi Forsvaret kvier sig ved at finde flere penge til en opgave, som det mener bør afholdes af Grønlands Landskasse. Men man kan altså ikke både blæse og have mel i munden.

Det faktum, at ingen af de oprindelige bud lå inden for Forsvarets økonomiske ramme, burde være et klart signal om, at rammen ikke afspejlede, hverken markedet eller branchestandarden for et moderne SAR-helikopterberedskab. Derfor må rammen også sættes op.

Medmindre Forsvaret altså mener, at man kan løse opgaven billigere selv, hvilket unægtelig ser noget svært ud, da det ville forudsætte en væsentlig investering i såvel materiel som uddannelse, som i øvrigt næppe ville lade sig gøre inden for de få måneder, som resterer inden den nuværende kontrakt udløber i november.

Det er i det hele taget vanskeligt se, hvordan en reel udbudsproces kan nå at gennemføres, hvis der ikke snart sker noget. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at udbyde kontrakten. Først når kontrakten er fordelt, vil alt det logistiske om selve driften og vedligeholdelsen af helikopterne kunne forhandles på plads. Og i nogle tilfælde vil udbudsvinderen måske først skulle ud og finde helikopterne.

Derfor vil jeg også blive overrasket, hvis valget ikke (igen) falder på det af selvstyret ejede luftfartsselskab Air Greenland. De er i hvert fald godt rustet til opgaven. Siden 1965 har de fløjet eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland. Og allerede sidste år indkøbte de to topmoderne redningshelikoptere.

Det bliver bare ikke billigere – tværtimod. I løbet af de sidste fem år er der i gennemsnit blevet udført 79 SAR-operationer om året. Men med klimaforandringerne, den øgede turisme og den stigende handelssejllads i de grønlandske farvande kan vi næsten kun forvente, at det tal stiger. Kom nu, regering. Hvad venter I på?

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin