fbpx

De årelange forberedelser af reglerne om medmoderskab er indstillet

IA’s Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har igen fulgt op på sagen om ajourføring af reglerne om medmoderskab og faderskab, som falder ind under børneloven. Svaret fra social- og ældreministeriet var ikke opløftende; arbejdet er simpelthen indstillet, grundet en opdatering af den danske gældende lovgivning. Det mener MF Aaja Chemnitz Larsen ikke er i orden. Processen har i følge hende allerede taget alt for lang tid og opdateringen er vigtig for regnbuefamilier I Grønland.

– Det var allerede ved at være over sidste salgsdato, når ministeriet gentagende gange meldte ud, at ajourføringen af reglerne om børneloven, herunder medmoderskab og faderskab i par af samme køn, var i gang. Det er drønfrustrerende at arbejdet nu er indstillet og jeg kan kun læse det som et eksempel på en nedprioritering af lovgivning i Grønland, når arbejdet starter i 2016, og i bedste fald forventes færdigt i 2023, siger Aaja Chemnitz Larsen.

-Opdateringen er vigtig for regnbuefamiliers rettigheder. Som det er i dag skal der en stedbarnsadoption til for at, for eksempel, den ikke-fødende mor, retmæssigt kan blive forældre. Processen for en stedbarnsadoption kan tidligst starte 3 måneder efter fødslen, og dertil skal påregnes sagsbehandlingstid. Det betyder at der er en lang periode i barnets første leveår, hvor den ene forældre ikke har nogen rettigheder, eller forpligtelser for den sags skyld, som forældre, herunder f.eks. ret til barsel.

I en opfølgning får Inuit Ataqatigiit at vide at arbejdet med ajourføringen er indstillet da den gældende danske lovgivning på området er ved at blive opdateret. Man forventer at kunne fremsætte det nye lovforslag i Folketinget i november 2018 og det betyder at det tidligst kan ikraftsættes i 2023. For at undgå at reglerne skal opdateres to gange, har man valgt at indstille ajourføringen af børneloven i Grønland efter gældende regler, en opdatering som ellers har været undervejs i flere år.

– Jeg er med på at man vil undgå dobbeltarbejde, samt at opdateringerne vil forbedre forældre af samme køns vilkår. Som eksempel vil de nye regler blandt andet betyde at, når to kvinder som er gift får et barn, vil medmoderskabet ske helt automatisk. Det er selvfølgelig på sin plads at gøre processen nemmere for LGBT+ familier. Men mens det i Danmark handler det om at optimere processen, handler det i Grønland om at man simpelthen ikke engang har den basale rettighed til at blive medmoder, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Allerede tilbage i 2015, hvor Aaja blev valgt ind i Folketinget for første gang, opfordrede hun til at man opdaterede reglerne hurtigst muligt og har siden bl.a. også stillet et udvalgsspørgsmål til opdateringens status.

– Det er drønfrustrerende vi nu er nået til et punkt, hvor ikraftsættelsen af de nye regler i Grønland formentligt først sker sidst i 2023, samt at det tilmed kommer til at afhænge af vedtagelsen af ny lovgivning i Danmark. Hvad så hvis den danske lovgivning bliver udskudt? Skal grønlandske LGBT+ forældre så vente på at de kan få sikret deres rettigheder som forældre endnu længere?

– De spørgsmål må vi have svar på, og jeg har derfor har jeg i dag sendt et §20 spørgsmål afsted til socialministeren, for at høre om hun virkelig mener det er rimeligt. Jeg følger sagen tæt og vil arbejde for en løsning der vil sikre at LGBT+ familier får sikret deres rettigheder som forældre, hurtigt som muligt – uagtet hvilket køn forældreparret har.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin