Navigate / search

Styrket inklusion af grønlændere i Danmark

Inklusion handler om at være en del af et fællesskab, om at føle sig tryg og i vante omgivelser. Inklusion er derfor et af forudsætningerne for, at falde til i et nyt og måske fremmed samfund. De senere år har der været en udvikling med en stigning af antallet af grønlændere i Danmark. samtidig peger forskning på, at grønlændere er i markant højere risiko for at blive socialt udsatte end andre grupper i Danmark.

i følgende udspil præsenterer Inuit Ataqatigiit Folketingimi en række konkrete forslag til en forbedret og styrket inklusion af grønlændere i Danmark.

Læs hele det politiske udspil her: Styrket inklusion af grønlændere i Danmark – input til en national handlingsplan

Print Friendly, PDF & Email