Navigate / search

Et tryggere Grønland

Nye tiltag til et styrket justitsvæsen

Et stærkt justitsvæsen er en forudsætning for et velfungerende samfund. i tråd med selvstyreloven skal området styrkes og tilpasses til et moderne samfunds behov. En anden forudsætning for et velfungerende samfund er at befolkningen kender samfundets love, regler og retsinstitutioner. Udviklingen af justitsområdet skal således ses også ses i sammenhæng med den demokratiske udvikling som det grønlandske samfund undergår. Politisk bør justitsområdet ikke kun overlades til Folketinget, men også det grønlandske samfund og i særlig grad Inatsisartut og Naalakkersuisut, bør have en klar indflydelse på, hvordan Folketinget og den danske regering skal udvikle området. Et moderne og trygt retssamfund skal kunne fungere og udføres i det grønlandske samfund 4000 km. fra, hvor beslutningerne tages.

Print Friendly, PDF & Email