Navigate / search

Politiske udspil

10 mål for et sikkert Arktis – Forsvarspolitisk udspil

 

Inuit Ataqatigiits forsvarspolitiske udspil er en helhedsorienteret plan for, hvordan partiet gerne ser forsvarets opgaveløsning i Grønland styrket de kommende år. Initiativet til udspillet er taget af Inuit Ataqatigiit i Folketinget, men udgør det samlede partis udspil på området. I dagens præsentation af udspillet lagde Aaja Chemnitz Larsen særligt vægt på ønsket om et mere lokalt forankret forsvar i Grønland. Helt konkret er et af målene i udspillet, at flere fra Grønland bliver uddannet og får et job i forsvaret, og at der oprettes en civil forsvarsuddannelse i Grønland, hvor lokale erfaringer og kompetencer kan komme i spil og styrke forsvaret i Grønland.

 

 

 

Styrket inklusion af grønlændere i Danmark – input til en national handlingsplan

 

Inuit Ataqatigiit Folketingimi præsenterer en række konkrete forslag til en forbedret og styrket inklusion af grønlændere i Danmark. Forslagene skal ses som input til en kommende national handlingsplan. Grundlaget for en styrket indsats for grønlændere i Danmark er et erklæret mål fra regeringen om at styrke inklusionen af grønlændere i Danmark, herunder forbedre vilkårene for socialt udsatte grønlændere.

 

 

 

Et tryggere Grønland – Nye tiltag til et styrket justitsvæsen

 

Et stærkt justitsvæsen er en forudsætning for et velfungerende samfund. i tråd med selvstyreloven skal området styrkes og tilpasses til et moderne samfunds behov. En anden forudsætning for et velfungerende samfund er at befolkningen kender samfundets love, regler og retsinstitutioner. Udviklingen af justitsområdet skal således ses også ses i sammenhæng med den demokratiske udvikling som det grønlandske samfund undergår.

 

 

 

 

 

 

 

10 mål for et stærkere og mere bæredygtigt Grønland i verden 

 

Grønland oplever økonomiske opgangstider. Der er gang i den økonomiske vækst. Det skyldes gunstige priser i vores vigtigste erhverv; fiskeriet. Grønland er på vej.

Grønland er dog ikke i mål, og Inuit Ataqatigiit vil med dette globaliseringsudspil pege pilen udad, og fremad mod en lysere fremtid. Inuit Ataqatigiit er stærkt repræsenteret i Inatsisartut, og er vælgernes foretrukne parti i Folketinget. Igennem vores arbejde i Inatsisartut, og Folketinget, vil vi med dette udspil, sætte en ny barre for en ambitiøs, fremsynet og perspektivrig udvikling af Grønlands rolle i verdenssamfundet.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email