Navigate / search

Program til konferencen

Råstoffer i Arktis – de udenrigspolitiske udfordringer

Kl. 09.00 REGISTRERING

Kl. 10.00 VELKOMMEN v. Sara Olsvig (IA)

Kl. 10.05 Indledende tale v. Minik Rosing, Professor i geologi, Geologisk Museum

Ordstyrer: Martin Breum, Journalist, DR

1. SESSION: Aktiviteter, udfordringer og muligheder

Kl. 10.15 Råstofaktiviteter i Grønland: dilemmaer og udfordringer v. Jørgen Hammeken-Holm, Kontorchef, Råstofdirektoratet, Grønlands Selvstyre

Kl. 10.30 Råstoffernes kritikalitet og dynamik – Arktiske udfordringer v. Karen Hanghøj, Statsgeolog, GEUS

Kl. 10.40 Den miljømæssige udfordring og det arktiske samarbejde v. Anders Mosbech, Seniorforsker, DMU, Århus Universitet

Kl. 10.50 Spørgsmål til oplægsholderne fra salen

Kl. 11.05 Rummet som fundament for infrastruktur i Arktis v. Niels Andersen, Vicedirektør, Polar DTU

Kl. 11.15 Andreas Uldum (Demokraterne), Næstformand for Erhvervsudvalget, Inatsisartut, via Videokonference

Kl. 11.25 PANELDEBAT I med oplægsholderne samt Finn Sørensen (EL), Bertel Haarder (V) og Doris Jakobsen (SIU)

Kl. 12.15 – FROKOST

2. SESSION: Et sikkerheds- og forsvarspolitisk perspektiv

Kl. 13.15 Arktis og den internationale udvikling v. Claus Grube, Departementchef, Udenrigsministeriet

Kl. 13.30 Råstoffer, rigdom og realpolitik – er Rigsfællesskabet klar? v. Kontreadmiral Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet

Kl. 13.40 Sikkerhed i Arktis. Konflikt eller samarbejde? v. Karsten Jacob Møller, Senioranalytiker, DIIS

Kl. 13.50 Spørgsmål til oplægsholderne fra salen

Kl. 14.05 Adgangen til kritiske råstoffer – erhvervslivets perspektiv på udfordringerne v. Peter Bay Kirkegaard, Chefkonsulent, Dansk Industri

Kl. 14.15 The role of Europe in the Arctic – the developing EU policy on the Arctic v. Steffen Weber, Secretary General, EU Arctic Forum

Kl. 14.25 Spørgsmål til oplægsholderne fra salen

Kl. 14.40 – KAFFE OG KAGE

Kl. 15.00 – PANELDEBAT II med oplægsholderne samt Per Stig Møller (KF), Jeppe Kofod (S) og Sara Olsvig (IA)

Kl. 15.50 – AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER v. Sara Olsvig

Kl. 16.00 – KONFERENCEN SLUTTER

Print Friendly, PDF & Email