Navigate / search

IAs ønske om større lokalinddragelse i Forsvaret bliver en realitet

Foto: Inuit Ataqatigiit Folketingmi

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har længe gjort det klart, at flere grønlændere bør være med til at løse flere af forsvarets opgaver i Grønland. Aaja peger i den forbindelse på de mange samfundsmæssige opgaver som Forsvaret løser i Grønland, f.eks. redningsaktioner ved uheld, isbrydning og fiskeriinspektion. På baggrund af Trumps idé om at købe Grønland, melder den danske forsvarsminister nu at hun er klar til sikre, at flere af forsvarets uddannelser målrettes grønlændere og grønlandske forhold. 

Tidligere har Inuit Ataqatigiit i Folketinget fremlagt et forsvarspolitisk udspil, som har banet vejen for en styrket forsvarsindsats i Grønland med fokus på militær nedtrapning, sikkerhed og større inddragelse af grønlændere i forsvaret. Vores kendskab til naturen, sproget og lokalområderne i hele landet, kunne gavne forsvarets arbejde i Grønland, samtidigt med at unge grønlændere fik en uddannelse og kompetencer fra forsvaret. Der har dog længe manglet målrettet uddannelses- og kursusmuligheder målrettet grønlændere og grønlandske forhold.

”Et styrket fælles fokus mellem vores lande på uddannelse i forsvaret, skaber nye uddannelsespladser for vores unge. På sigt mener jeg at forsvarets træning og øvelser i højere grad skal ske i Arktis. Og så bør vi tænke tidligere grønlandske veteraner ind i f.eks. et kommende beredskab. Jeg er glad for at den nye regering har fået øjnene op for de menneskelige ressourcer der er i Grønland. Det er helt oplagt at vi selv er med til at uddanne vores unge i forsvaret og løse de mange opgaver forsvaret arbejder med i Grønland.” siger Aaja Chemnitz Larsen om regeringens nye forslag.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) mødtes til en snak om Grønland og Arktis onsdag i denne uge.

I et nyt initiativ har forsvarsministeren og Naalakkersuisoq for området åbnet op for et uddannelsespolitisk forum, hvor uddannelserne i Grønland kan tilpasses behov og muligheder. Samtidig tænkes grønlandske brandfolk ind i øvelser og efteruddannelse målrettet arktiske forhold, hvilket har været en mærkesag for IA i Folketinget. Inuit Ataqatigiit vil den kommende tid fortsætte den tætte dialog med regeringen.

Bilag: Inuit Ataqatigiit Folketingimis Forsvarsudspil fra 2017 ”10 mål for et sikkert Arktis”

Dansk: http://iafolketingimi.dk/wp-content/uploads/2017/09/IA_Forsvarsudspil-DK_FINAL.pdf 

Grønlandsk: http://iafolketingimi.dk/wp-content/uploads/2017/09/IA_Forsvarsudspil-GL_FINAL.pdf

Print Friendly, PDF & Email