Navigate / search

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland. Grønland og det grønlandske samfund skal i ethvert henseende udvikles ud fra principperne om bæredygtighed. Det skal sikres at de værdier der skabes i samfundet kommer hele samfundet til gode. Det politiske arbejde skal hvile på principper om ligeværdighed, gensidig respekt og solidaritet.

Historisk set gennemlever vi i disse år en proces som fornyr vores samfund. Især vil vores økonomi blive udviklet og forandret, således at vi bliver bedre i stand til at forsørge os selv. De nye erhverv skal udvikles, hvor der tages hensyn til beskyttelse af miljøet, hvor der er respekt for arbejdernes rettigheder og på grundlag af langsigtet planlægning.

Udviklingen kræver en stabil regeringsførelse, beslutningsdygtighed og ikke mindst at alle vigtige beslutninger tages ud fra validt og dokumenteret grundlag.

Verden har igennem de senere år gennemgået en voldsom udvikling. Dette er sket under Inuit Ataqatigiit’s politiske lederskab i Grønland. En så hurtig udvikling kræver troværdig politisk lederskab, fastholdelse af målene og evne til at samarbejde. Det er Inuit Ataqatigiit garanter for.

Sara Olsvig
Sara Olsvig

 

 

 

 

 

 

 

 


Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Postbox 321
3900 Nuuk

Oq. +299 323702
Fax +299 323232

ia@greennet.gl


Flavia Lyberth – Hovedsekretær – Sekretariatschef – +299 34 62 72
flly@inatsisartut.gl

Inunnguaq Petrussen – Rådgiver – +299 34 62 85
inpe@inatsisartut.gl

Edvard Lyberth-Mørch – Rådgiver – +299 34 62 64

edlm@inatsisartut.gl

Print Friendly, PDF & Email