Navigate / search

Hjemløshed i Grønland og Danmark til debat

Illustration: Sara Brandt Kronborg // Rådet for Socialt Udsatte

Onsdag d. 15. november stiller Inuit Ataqatigiit i Folketinget i samarbejde med Kofoeds Skole i Nuuk skarpt på hjemløse grønlændere i Grønland og Danmark. Inuit Ataqatigiit i Folketinget og Kofoeds Skole i Nuuk inviterer nemlig hjemløse, fagfolk og politikere samt interesserede borgere til folkemøde, for at diskutere den stigende udfordring med hjemløshed i Grønland såvel som i Danmark.

Folkemødet i Nuuk lægger op til en debat på området. Målet er at finde frem til løsningsmuligheder på nogle udfordringer, som hjemløse oplever. Folkemødet kommer til at bestå af korte oplæg og fælles workshops, hvor fagfolk, politikere, hjemløse og interesserede borgere i fællesskab skal diskutere tiltag der kan medvirke til at forbedre situationen for hjemløse. Et folkemøde baseret på konstruktiv og løsningsorienteret dialog, medvirker til at skabe opmærksomhed omkring det stigende problem:

”I Grønland er der en stigning i antallet af hjemløse, og det samme er tilfældet for hjemløse grønlændere i Danmark, som udgør 7 % af alle hjemløse i Danmark. Fra politisk side er der taget initiativ til forskellige tiltag, men vi kan ved fælles hjælp opnå mere. Jeg har derfor sammen med Kofoeds Skole i Nuuk arrangeret folkemødet, for at skabe opmærksomhed og debat omkring problemet” siger Aaja Chemnitz Larsen om det kommende folkemøde i Nuuk.

De overordnede temaer for folkemødet er, hvordan vi som samfund bedst forebygger hjemløshed, hvordan vi bedst støtter hjemløse i deres livssituation samt hvordan vi forholder os til den stigende andel af grønlandske hjemløse i både Grønland og Danmark. Ved at diskutere netop disse aspekter af hjemløshed, er det forhåbningen, at deltagerne i fællesskab fremkommer med tiltag der kan tages videre på et politisk niveau.

Folkemødet er åbent for allerede interesserede borgere, der har lyst til at bidrage til debatten og finder sted på onsdag d. 15. november kl. 19-21 i Kofoeds Skoles kantine på Industrivej 2A.

Print Friendly, PDF & Email