Navigate / search

Bedring af retsforholdene i Grønland på vej

Bedring af retsforholdene i Grønland på vej
Bedring af retsforholdene i Grønland på vej

Inuit Ataqatigiit kan med glæde erfare, at embedet som landsforsvarer i Grønland er slået op og formentlig blive besat inden årets udgang. Et initiativ som Inuit Ataqatigiit i Folketinget længe har været fortaler for.

”Det er glædeligt at Landsforsvarsembedet endelig ser dagens lys. Det har IA kæmpet for siden 2010 og jeg har personligt haft det som en mærkesag, siden jeg blev valgt ind i Folketinget. Nu er det ved at blive en realitet.” siger IAs Aaja Chemnitz Larsen om det nye embede. Hun uddyber: ”Med det nye Landsforsvarsembede styrkes retssikkerheden i Grønland, da de autoriserede forsvarere og derved justitsområdet vil opleve et kompetenceløft. Dette er et nødvendigt skridt imod et øget fokus på kompetencer indenfor justitsområdet. ”

Opgaven for landsforsvareren bliver at uddanne og efteruddanne forsvarere i Grønland. Retsforholdene i Grønland bliver dermed opgraderet, da forsvarerne bliver bedre klædt på til at varetage deres opgaver og retssikkerheden øges med ansættelse af en Landsforsvarer.

Etablering af et Landsforsvarsembede er samtidig et lille skridt i den rigtige retning af en øget professionalisering af justitsområdet i Grønland.

Justitsområdet i Grønland er dansk ansvarsområde, og Inuit Ataqatigiit har i en årrække i Folketinget og Inatsisartut arbejdet på, at forholdene på området forbedres. I takt med at det grønlandske samfund udvikles, understreger IA vigtigheden i at retsforholdene ligeledes udvikles.

Den grønlandske retsvæsenskommission anbefalede i 2010 således oprettelsen af et landsforsvarsembede i Grønland, og Inuit Ataqatigiit finder det glædeligt at embedet nu endelig etableres.

Opslaget kan læses her.

Kontakt: Aaja.Larsen@ft.dk og mobil: +45 61624667

Print Friendly, PDF & Email