Navigate / search

Aaja har banet vej for historisk grønlandsk deltagelse ved socialforhandlinger

Foto: Inuit Ataqatigiit

Tirsdag d. 22. oktober 2019

Socialforhandlingerne i det danske Folketing blev i dag skudt i gang, og som noget helt nyt kunne folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) sidde med ved forhandlingsbordet i Social- og Indenrigsministeriet. Adgangen til socialforhandlingerne er et direkte resultat af Aajas målrettede arbejde for en øget grønlandsk indflydelse i Folketinget.

”Inuit Ataqatigiits deltagelse i finanslovsforhandlingerne og nu socialforhandlingerne, er et skridt på vejen til en mere ligeværdig plads som folketingsmedlem, på linje med de danske folketingsmedlemmer. På trods af at den danske regering har valgt at begrænse vores status til observatører, lod jeg mig ikke begrænse og deltog aktivt i diskussionerne ved forhandlingsbordet, ligesom jeg vil gøre det i de kommende forhandlinger.” udtaler medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen.

Inuit Ataqatigiit har fokuseret på hjælp til udsatte børn og unge i Grønland, og partiet har tidligere peget på behovet for et dansk bidrag på 80 millioner kroner. Det ser nu også ud til at regeringen vil afsætte det beløb, til støtte af børn og unge som har været udsat for seksuelle overgreb. Helt konkret har Inuit Ataqatigiit anbefalet at dele af midlerne bruges på hjælp til børn gennem børnehuse, samt en styrkelse af forældrekompetencer blandt småbørnsforældre. Herudover har Inuit Ataqatigiit peget på styrket indsats til førtidspensionister, der flytter fra Grønland til Danmark, hjælp til personer der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt hjælp til de allermest udsatte grønlandske borgere i Danmark, herunder særligt hjemløse, som udgør en stigende andel af hjemløse i Danmark.

Udover socialforhandlingerne, har MF Aaja Chemnitz Larsen anmodet om deltagelse ved forligskredsene for politiet, kriminalforsorgen, forsvaret, samt medieforliget og kunststøtte. 

Kontakt: Aaja Chemnitz Larsen, aaja.larsen@ft.dk tlf. 61624667

Print Friendly, PDF & Email