Navigate / search

Aaja Chemnitz Larsen

Aaja Chemnitz Larsen
Aaja Chemnitz Larsen

Folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit

Aaja Chemnitz Larsen blev valgt ind i Folketinget for Inuit Ataqatigiit, første gang ved valget 18. juni 2015. Ved det seneste folketingsvalg, på grundlovsdagen d. 5. juni 2019, blev Aaja genvalgt til en periode mere.

Baggrund:

Aaja Chemnitz Larsen er uddannet cand. scient. adm. fra Grønlands Universitet og har en lederuddannelse fra INSEAD. Aaja har siden valg til Inatsisartut, Grønlands Parlament i november 2014, været medlem af Inatsisartut, som hun holder orlov fra grundet folketingsarbejdet. Aaja har i perioden 2012-2015 også været Grønlands børnetalsmand. I perioden 2009-2012 har Aaja været direktør for Velfærdsforvaltningen, i Kommuneqarfik Sermersooq, og været afdelingschef for socialafdelingen i årene 2007-2009. Umiddelbart før, var Aaja ansat i FN i New York, i afdelingen for sociale og økonomiske anliggender, og har her arbejdet med oprindelige folks rettigheder.

Aaja er bestyrelsesmedlem i retshjælpsinstitutionen IKIU, har været bestyrelsesmedlem i Tele-post A/S i perioden 2013-2014 og bestyrelsesmedlem, næstformand og senere formand for Grønlands Råd for Menneskerettigheder i 2012-2014. Derudover har Aaja været bestyrelsesmedlem i Grønlands Statistik i 2012-2014, næstformand og bestyrelsesmedlem i Transparency Greenland 2012-2014, bestyrelsesmedlem i Great Greenland A/S 2011-2013 og endelig været bestyrelsesformand for Bedre Børneliv i 2008-2009 og 2012.

Udvalgsposter i Folketinget (2015-2019)

Medlem af:

Grønlandsudvalget
Forsvarsudvalget
Retsudvalg

Stedfortræder i:

Europarådet
Nordisk Råd
Udenrigspolitiske Nævn

Udvalgsposter i Folketinget (2019-2023)

Medlem af:

Den Arktiske Delegation

Grønlandsudvalget
Forsvarsudvalget
Retsudvalget

Stedfortræder i:

Det Udenrigspolitiske Nævn

Kontakt Aaja Chemnitz Larsen på aaja.larsen@ft.dk

Print Friendly, PDF & Email