Brev til Naalakkersuisoq Jess Svane om fast-track

I det indeværende Folketingsår har Inuit Ataqatigiit i Folketinget arbejdet for at få indført en fasttrack ordning, der skulle sikre en smidigere opholds- og arbejdstilladelsesproces vedrørende arbejdskraft fra EU-lande i Grønland. Arbejdet har blandt andet omfattet et beslutningsforslag, som er stillet i bero. Det skyldes at den danske regering afventer en udmelding fra Naalakkersuisut om hvilke arbejdsområder, man kan acceptere at udenlandsk arbejdskraft ansættes på såkaldt fast track ordning. Denne ordning kendes også fra Færøerne.

Baggrunden for arbejdet er, at Grønland står over for en række udfordringer med hensyn til at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. De seneste tal for 2019 viser et grønlandsk arbejdsmarked under stort pres og med høj beskæftigelsesgrad blandt alle uddannede grupper. Det grønlandske erhvervsliv har alvorligt brug for arbejdskraft, men som det er nu kan vi ikke alene selv levere denne.

Uden en fasttrack-ordning vil de grønlandske virksomheders ordrer og opgaver ikke kunne realiseres, bl.a. indenfor hotel- og byggebranchen og det vil i sidste ende kunne bremse væksten. I dag der lang ventetid på behandling af ansøgninger.
Status er, at den danske regering afventer en melding fra Naalakkersuisut om hvilke områder man mener man vil gavne af en fast-track ordning. Med dette brev vil jeg gerne udtrykke et ønske om en hurtig og klar tilbagemelding til den danske regering, så etablering af fast track ordning ikke forhales yderligere.

Jeg står naturligvis til rådighed hvis Naalakkersuisoq vil tale videre om dette emne, så vi kan finde en god og snarlig løsning.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin