Aaja Chemnitz Larsen IA og Justitsminister Nick H

Aftale om lønløft til anstaltsbetjente i Grønland

Inuit Ataqatigiit, Siumut og Justitsministeren er enige om at sikre et markant løft i lønforholdene for vores lands anstaltsbetjente.

38,4 mio. kr. er blevet afsat til at sikre markant bedre lønforhold for anstaltsbetjente i Grønland. Aftalen sikrer, at anstaltsbetjente i Grønland fremover vil få en grundløn svarende til deres kollegaer i Danmark ansat i hovedstadsområdet. Aftalen skal samtidig bidrage til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejderne i Grønland.

Aaja Chemnitz Larsen udtaler:

“Midt i disse krisetider er det rart med gode nyheder, og det glæder mig, at vi efter urimelig lange forhandlinger kan sikre, vi får løst den akutte udfordring og sikrer et velfortjent lønløft til hårdt trængte anstaltsbetjente. Det har været vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at det sker fra 1. januar 2020.

Lige løn for lige indsats for anstaltsbetjente og politibetjente har jeg kæmpet for i flere år, og det er en mærkesag, som jeg er valgt ind på. Det glæder mig, at vi med dette fælles resultat har indfriet et af de vigtigste valgløfter og vist, at forskelsbehandling ikke accepteres. Nu udestår at finde en hurtig løsning for politibetjentene, som allerede har ventet alt for længe efter min mening.”

Baggrund:

På finansloven for 2020 blev der afsat en pulje på 49,2 mio. kr. for perioden 2020 til 2023 til initiativer på justitsområdet i Grønland. Det er midler fra denne pulje, der nu udmøntes i en delaftale, som skal sikre bedre lønforhold for anstaltsbetjene i Grønland.

Der afsættes 9,6 mio. kr. årligt til et lønløft til anstaltsbetjente i Grønland, der udligner forskellen i grundlønnen mellem anstaltsbetjente i Grønland og fængselsbetjente i Danmark ansat i hovedstadsområdet.

Delaftalen udmøntes gennem forhandlinger med de faglige organisationer.

Læs delaftale om udmøntning af pulje til justitsområdet i 2020-2023 i Grønland her

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin