Aaja: Vi accepterer ikke USAs enegang

Flertallet af verdens lande har tiltrådt Paris aftalen om en fælles indsats for at mindske konsekvenserne af klimaforandringer.

Inuit Ataqatigiit mener, at der er behov for en klar klimapolitisk indsats på tværs af de arktiske lande, som er blandt de kontinenter, der lever med de voldsomste konsekvenser. Bæredygtig erhvervsudvikling er ikke en modsætning til at passe bedre på vores klode.
For mens temperaturerne stiger dobbelt så hurtigt i Arktis som i resten af verden, benægter USA fortsat klimaforandringernes menneskeskabte årsager og de alvorlige konsekvenser som mærkes overalt. USA’s enegang så vi senest et eksempel på i forbindelse med Arktisk Råds møde i Finland for nylig.

2 af Arktisk Råds 3 grundlæggende mandater handler om miljømæssig beskyttelse og bæredygtig udvikling. Blandt de 8 arktiske nationer er nogle af verdens stormagter med – og en diplomatisk indsats for en fælles klimapolitisk aftale i Arktis er derfor på sin plads.
Grønland og Danmark kan ikke blot stiltiende se på USA’s enegang og obstruktion af arbejdet og hele grundlaget i Arktisk Råd. Mødet i Finland viste med al tydelighed, at der er behov for en strategisk og fælles indsats for klimaet i Arktis.

I Grønland er vi de største klimasyndere pr. indbygger i Rigsfællesskabet, men det er åbenlyst begrænset hvad vi kan gøre alene. Synspunkterne i den amerikanske regering kunne vi indtil for nylig også genfinde i den grønlandske regering, hvilket kun understreger behovet for at højne bevidstheden og vidensniveauet om klimaforandringerne.

I Folketinget vil jeg arbejde for at Grønland og Danmark går forrest i Arktisk Råd for en fælles klimaindsats.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin