Aaja: tak til aktivisterne, ildsjælene og NGOerne

Medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen var i går inviteret til at tale til den virtuelle lancering af rapporten The Indigenous World 2020. Som en af talerne satte Aaja fokus på de udfordringer og muligheder Grønland står overfor anno 2020. Bl.a. diskuteres det øgede samarbejde om udsatte børn og unge, Danmarks rolle som forkæmper for oprindelige folk, samt arbejdet med den arktiske strategi.

”Den skærpede internationale opmærksomhed giver nye muligheder for Grønland og den opmærksomhed skal omsættes til konkret og positiv udvikling i vores samfund”, udtaler Aaja Chemnitz Larsen i forbindelse med lanceringen af rapporten The Indigenous World 2020.

Et område hvor Grønland og Danmark som noget helt nyt samarbejder er børn- og unge området, som disse år har politisk prioritering og hjælp til udsatte børn er med til at skabe bedre levevilkår. Man har efter massivt folkeligt og politisk pres erkendt at man må bede om hjælp og det arbejde er først lige skudt i gang.

“Derudover mener jeg at Danmark, med Grønland, bør skærpe sin vision og retning hvad angår internationalt arbejdet med oprindelige folks rettigheder”, og fortsætter: ”Man kunne konkret styrke ICCs inddragelse lokalt og repræsentation udadtil af Grønland i internationale fora,  så vi kan skabe flere samarbejdsrelationer, tiltrække investeringer udefra og samtidig gøre opmærksom på behovet for uddannelse og økonomisk udvikling i Arktis. Internationalt er Grønland og Danmark allieret i kampen for oprindelige folk, men for mange af os herhjemme er det diffust hvad arbejdet med oprindelige folk er og hvad det betyder for vores hverdag. Oprindelig folks rettigheder handler også om basale menneskerettigheder og om at skabe en bedre og tryggere hverdag for alle, og særligt børn og unge”.

Afslutningsvis siger Aaja: ”Vi har kollektivt taget hul på vigtige samtaler om tabubelagte emner, og det er i høj grad takket være aktivisterne, ildsjælene, ICC og Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Der er et stigende folkeligt fokus på menneskerettigheder, herunder også oprindelige folks rettigheder og det var en fornøjelse at mærke det intensiverede fokus på Grønland og vores rettigheder som et oprindeligt folk”.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin