Aaja: Ringe sprogkundskaber må ikke være en hæmsko for Grønlands udvikling

En ny undersøgelse fra Deloitte beskriver et dalende sprogligt niveau blandt Ilisimatusarfiks knap 720 studerende. Medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, mener at utilstrækkelige sprogkundskaber er et problem, som kan medføre at unge ikke gennemfører deres uddannelse. Men dårligt sprogligt niveau er ikke en enestående oplevelse for Ilisimatusarfik. Det samme problem beskrives blandt grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark.

”Vi skal som samfund, og særligt som politikere, kæmpe for at de sproglige kompetencer styrkes, og det er stærkt bekymrende at læse Deloittes undersøgelse. Grønlandsk, dansk og engelsk har alle deres berettigelse i vores samfund og er kritiske for landets udvikling. Grønland er ved at blive et mere globalt samfund, og her er sprogkundskaber med til at åbne døre og med til, at vi kan styrke vores internationale samarbejde og handel – til gavn for økonomien. Med andre ord; de nye oplysninger om utilstrækkelige sprogkundskaber er ikke kun katastrofalt for den enkelte, men for hele samfundet. Det skal vi sammen rette op på”, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Ser man på frafaldet i det første studieår for studerende i Danmark, er det generelle frafald cirka 15 procent, mens grønlandske studerende har et frafald på cirka 27 procent. Også her bliver manglende sprogkundskaber fremhævet som en del af udfordringen. Ligesom Ilisimatusarfik, har man i Danmark afsat midler til et opkvalificerende sprogforløb inden studiestart. Forløbet, som man har kaldt turbodansk, blev udbudt første gang i efteråret 2019, men ikke en eneste studerende tilmeldte sig.

”Grønlandsk er det vigtigste sprog for vores børn og unge, men hele grønlandiseringsbølgen de seneste årtier har bl.a. medført, at dansk og engelsk ikke er blevet prioriteret nok. Det er en skandale, hvis vi ønsker vores børn og unge skal have en uddannelse, og vi skal være et videnssamfund. Lige nu er vi ved at bygge lufthavne med kapacitet til at modtage en masse turister. Engelsk og dansk bliver helt centrale for at kunne opbygge turismeindustrien.”

”Sprog giver adgang til uddannelse og indflydelse i samfundet. Hvis vi som politikere ikke sikrer, at vores unge har de fornødne sproglige færdigheder, til at kunne tage en uddannelse på dansk, grønlandsk eller engelsk, er vi med til at begrænse deres muligheder for at udfolde sig fagligt, og dermed sætte en negativ retning for deres fremtid. Det kan vi ikke være bekendt”, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Udover at dårlige sproglige kompetencer kan have individuelle konsekvenser, og skabe ulighed blandt befolkningen, påpeger Aaja Chemnitz Larsen også, at det vil kunne have en negativ indflydelse på Grønlands udvikling: ”Hvis vi gerne vil udvikle Grønland, opnå højere grad af selvbestemmelse og sikre et højt velfærdsniveau, bliver vi nødt til at højne uddannelsesniveauet”.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin