Aaja: Kriminalforsorgen i Grønland underprioriteres

Foto: Inuit Ataqatigiit Folketingimi

I denne uge blev de politiske forhandlinger om regeringens forlig for Kriminalforsorgen afsluttet. Forliget inkluderer Kriminalforsorgen i Grønland. Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, har i en længere periode arbejdet for forbedringer for Kriminalforsorgen i Grønland. Reaktionen lyder nu på, at resultaterne i den endelige aftale er ikke tilfredsstillende, da der ikke umiddelbart lægges op til mærkbare forbedringer i Grønland melder folketingsmedlemmet.

”Det er et skuffende resultat for Grønland. De mange forbedringer i danske fængsler og begrænsede tiltag i grønlandske anstalter, er med til at udhule anstalterne i Grønland. Der er et efterslæb i Grønland på det her område, og når det udelukkende er besparelserne og ikke de igangsatte tiltag, der mærkes i Grønland, så vokser efterslæbet.” Udtaler Aaja Chemnitz Larsen om den nye aftale.

Dog er der visse forbedringer på området. Forligsparterne har fokus på Grønland og Færøerne, men det er primært med fokus på etableringen af den nye anstalt i Nuuk. Derudover er en af anbefalingerne i Inuit Ataqatigiits justitsudspil i år, at der skulle etableres arresthuse til tilbageholdte personer. Efterfølgende er tre tilbageholdelsesafsnit i henholdsvis Nuuk, Sisimiut og Ilulissat ved at blive etableret. Etableringen vil understøtte princippet om de åbne anstalter, da tilbageholdte ikke længere vil blive huset i anstalterne sammen med de øvrige indsatte.

Aaja Chemnitz Larsen uddyber: ” Inuit Ataqatigiit i Folketinget ser et behov for uddannelse, efteruddannelse og fastholdelse af anstaltsbetjente, hvis man vil sikre en god start på den nye anstalt. Det er ikke tænkt ind i forliget og det ærgrer mig. I Grønland er der ligeledes stadig behov for at styrke resocialisering og mindre tilbagefald og arbejde for færre ofre. Her har forligskredsen prioriteret en styrket indsats i Danmark, men glemt Grønland.”

Den danske regering har i sit forslag til finanslov for 2018 ligeledes lagt op til en ekstra retspulje på 40 mio. kr. over fire år til at løfte justitsområdet i Grønland, hvilket dækker over både Kriminalforsorgen, Retsvæsenet og Politiet. Dette skal udmøntes i samarbejde med Naalakkersuisut, som i en nyligt lanceret strategi og indsatsplan for justitsområdet har peget på, at der er en lang række områder, der skal forbedres.

Se Inuit Ataqatigiits justitsudspil: http://iafolketingimi.dk/da/politik/politiske-udspil/tryggere-groenland-nye-tiltag-styrket-justitsvaesen/

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin