fbpx

Aaja: de aktuelle udfordringer i Grønland og Arktis afspejler vores fokus

Det parlamentariske arbejde i Folketinget er mærket af corona, men det påvirker ikke den politiske handlekraft hos Inuit Ataqatigiit i Folketinget. Tværtimod. Den nuværende udenrigs- og forsvarspolitiske situation i Arktis og tendensen med en stigning af udsatte borgere og mange seksuelle overgreb på børn og unge, kalder på politisk fokus og handling.

”Hvad angår den udenrigs- og forsvarspolitiske situation, ser vi stormagter der opruster i Arktis, ligesom at vi kan ane konturerne af Kongerigets strategi for Arktis for det næste årti. Det kræver et skarpt og vedholdende fokus, at sikre et forsvar der tager højde for balance mellem lavspænding og det uforudsigelige. Der er behov for en strategi, der gavner Grønland og den grønlandske befolkning bedst muligt. Når alt kommer til alt, er befolkningen i Arktis i frontlinjen, hvis situationen eskalerer. Derfor er lavspænding og samarbejde i Arktis vores første prioritet den kommende tid, herunder ift. lande, som USA og Rusland. Samhandel, uddannelse og gode livsvilkår for os, der bor i Arktis bør prioriteres højere.” lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen.

Udover et fokus på lavspænding og øget udenrigspolitisk samarbejde, er udsatte og sårbare borgere samt volds- og selvmordsforebyggelse, det der kendetegner Aaja Chemnitz Larsens politiske prioriteter for den første del af 2021:

”Vi ser desværre en stor gruppe sårbare borgere, som falder igennem vores sikkerhedsnet – eller mangel på samme i både Grønland og Danmark. Der er en øget tendens til, at de søger til Danmark i håbet om at skabe sig et bedre liv. Tit eskalerer deres situation desværre og en del ender på gaden og i øget misbrug. Jeg er overbevist om, at vi skal begynde med forebyggende tiltag hjemme i Grønland og jeg tror på et samarbejde med Danmark om det, kan være løsningen. Helt konkret er der behov for hjemløsetælling, adgang til traumabehandling og vi har behov for at finde nye boformer, f.eks. klubværelser til vores mest udsatte hjemme i Grønland hvis vi skal vende udviklingen.

Samtidig har vi stadig store udfordringer med seksuelle overgreb på børn og unge. Det er altoverskyggende for mit arbejde at sikre, at de 80. mio. kr. vi har fået afsat i Folketinget, gør reel gavn for børnene og at det politiske fokus på at hindre seksuelle overgreb på børn fortsat er højt både herhjemme og hos den danske regering. Herudover er volden eskaleret under corona og der sker alt for mange selvmord. Vi kan ikke hindre det via justitsvæsenet, men vi kan være med til at oplyse og forebygge på sigt”, afslutter Aaja Chemnitz Larsen.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin