Aaja Chemnitz Larsens ordførerindlæg vedr. Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en delegation vedrørende Arktis.

Ordførerindlæg af medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit, d. 13 december 2018.

Den eksisterende arktiske arbejdsgruppe blev initieret af det tidligere medlem af Folketinget på vegne af Inuit Ataqatigiit, nemlig fru Sara Olsvig. Det synes jeg måske også er vigtigt at nævne i den her sammenhæng.

Vi glæder os over den store opbakning til, at vi kan styrke engagementet i forhold til Arktis her i Folketinget. Vi støtter også det ændringsforslag, der er kommet fra Dansk Folkeparti, sådan at vi også sikrer, at mindre danske partier får mulighed for at blive repræsenteret i den arktiske delegation, som det jo kommer til at hedde. Det er rigtig positivt, at der er så mange, der ønsker at deltage i arbejdet i forhold til Arktis, og det er meget tydeligt at mærke, at engagementet er steget bare i de år, hvor jeg har siddet i Folketinget. Så det er rigtig, rigtig positivt.

Samtidig er det også vigtigt at understrege, at det er vigtigt at have nogle aktive medlemmer, at det ikke nødvendigvis er antallet, men at det lige så meget er aktiviteten, som er enormt vigtig i forhold til en arktisk delegation. De nordatlantiske medlemmer af Folketinget er selvskrevne i den arktiske delegation. Det har været vigtigt for os at understrege i den proces. Det er jo ikke mindst, fordi det er os, der ved rigtig meget om Arktis, og vi vil rigtig gerne være med til at bidrage til arbejdet i Folketinget om Arktis.

En lille kommentar fra Inuit Ataqatigiit er derfor også, at vi synes, det er naturligt, at det er en nordatlantisk formand, der kommer for den arktiske delegation. Så det er jo noget af det, vi må se efter et folketingsvalg, altså hvordan vi kan sikre en sammensætning af den arktiske delegation.

Med disse ord vil jeg sige, at Inuit Ataqatigiit støtter forslaget – og det ved jeg også at Tjóðveldi gør – og vi støtter også ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti. Mange tak.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin