fbpx

Aaja besøger forskellige sociale instanser i Danmark

 

Inuit Ataqatigiits Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har det sidste halve år besøgt sociale instanser rundt omkring i Danmark. Institutionerne arbejder til daglig med socialt udsatte grønlændere, og Folketingsmedlemmet har prioriteret at komme rundt på disse besøg, for at få inputs til de kommende satspuljeforhandlinger i Folketinget.

”Det er vigtigt for mig, at komme ud og møde de mennesker, der er udsatte og de fagpersoner, der til dagligt arbejder med udsatte grønlændere. Målet er at kunne følge udviklingen og få inputs til, hvilke mål jeg bør arbejde for at få gennemført i Folketinget. I sidste ende handler det om, at de politiske beslutninger der bliver truffet, skal kunne mærkes af de grønlandske borgere i Danmark” udtaler folketingsmedlemmet.

Folketingsmedlemmet har under sine besøg hørt om et bredt spektrum af problematikker, som mange af de udsatte grønlændere i Danmark befinder sig i; alt fra misbrugsproblematikker, bolig- og hjemløshedsproblematikker, voldsproblematikker, til udfordringer med at komme ind på uddannelse- og arbejdsmarkedet. Særligt tegner der sig også et billede af, at antallet af udsatte grønlændere i Danmark stiger, og at de i højere grad bliver yngre og har mere komplekse problematikker:

”Under besøgene er det blevet tydeligt, at de udsatte grønlændere i Danmark bliver yngre og yngre, og mange ender i misbrugsmiljøet. Her sker der desværre en social deroute, når sårbare unge flytter fra Grønland til Danmark og deres sociale situation forværres. Derudover stiger antallet af unge udsatte grønlændere i det hårde stofmiljø, for nogle med døden til følge, særligt i København. Det er en skræmmende tendens, som er meget vigtig at få modarbejdet. I den forbindelse efterspørger flere aktører et bedre samarbejde med kommunerne i Grønland, så de kan igangsætte en tidlig indsats. Det er derfor vigtigt, at man fra grønlandsk side i højere grad begynder at tage et medansvar, for at stoppe denne udvikling. Der er fri bevægelighed mellem Grønland og Danmark, men vi er nødt til at oplyse mere hjemmefra Grønland om, hvor svært det er at få hjælp, som udsat i Danmark. Det er ikke lykken at flytte til Danmark, hvis ikke bolig og arbejde er sikret. Men samtidig er det positivt at mærke, at de forskellige instanser og organisationer løfter en kæmpe opgave med at forsøge at hjælpe de udsatte ud af den livssituation de står i” lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen.

Aaja Chemnitz Larsens besøg rundt i landet er endnu ikke slut, og i september besøger hun blandt andet forskellige sociale tilbud i Aalborg og København.

Satspuljeforhandlingerne forventes igangsat når folketingsåret starter den 2. oktober.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin