Åbent brev til Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Sex uden samtykke er ikke sex, det er voldtægt. For nylig har et bredt flertal i folketinget vedtaget en aftale, som sikrer en ny samtykkebasesret voldtægtslov. Den bør også gælde i Grønland. Derfor har jeg fulgt debatten og spurgt Justitsministeren om det også kan gælde i Grønland. Han svarer at det er op til Naalakkersuisut.

Med det store fokus vi nu har på at bekæmpe overgreb og blufærdighedskrænkelse af børn er det nærliggende også at stramme op på voldtægtslovgivningen. Grønland har behov for en samtykkebaseret voldtægtslov, for vi skal rykke ved vores forståelse af hvordan voldtægt ser ud og sikre retsbeskyttelsen af alle voldtægtsofre.

Naalakkersuisoq er naturligvis klar over at har vi har meget arbejde foran os hvad angår bekæmpelsen af seksualforbrydelser. Netop nu har vi en gylden mulighed for at sikre retten til seksuel selvbestemmelse og yde voldtægtsofre den retsbeskyttelse de har krav på. Det kan i vi gøre ved at indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i kriminalloven.

Det bekymrer mig meget at voldtægt i kriminalloven forudsætter at man skal have været truet, tvunget med vold, eller have været ude af stand til at modsætte sig. Det betyder at der i dag ikke nødvendigvis er tale om voldtægt i tilfælde hvor en person siger nej. Det betyder også at der ikke er tale om voldtægt hvis man fryser i situationen – en reaktion der ikke er unormal og som bunder i ofrets frygt for at forværre situationen. Vi bør sikre alle voldtægtsofre den retsbeskyttelse de har krav på. Det vil en samtykkebaseret voldtægtslovgivning være med til.

Det er aldrig for sent at sende et stærkt signal om at voldtægt ikke handler om hvorvidt der er anvendt vold og tvang, men om hvorvidt parterne af egen fri vilje indgår i seksuel aktivitet. De gode argumenter er mange og har en tyngde der gør en lovmæssig redefinering af voldtægt i Kriminalloven yderst aktuel.

For at handlede din og offentlighedens opmærksomhed på denne mulighed tillader jeg mig at sende dette åbne brev med en klar opfordring. Vi bør hurtigst mulig få gennemført en samtykkebaseret lovændring, så retsstilling for voldtægtsofre styrkes.

Justitsministeren har i et svar givet lovning på en prioritering af en ændring af kriminalloven med henblik på at indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, hvis Naalakkersuisut fremsætter ønske herom. Bolden ligger hos jer. Tak for din opmærksomhed.

Med venlig hilsen,
MF Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit Folketingimi

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin