fbpx

Aaja: Børn og unge i Danmark skal kende til det moderne Grønland

11. februar 2022

Der er behov for at styrke vidensniveauet om Grønland i Danmark. MF Aaja Chemnitz Larsen støtter etableringen af et officielt vidensnetværk i Danmark, der skal sikre viden om det moderne Grønland og Rigsfællesskabet på danske folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Der mangler viden om det moderne Grønland blandt børn og unge i Danmark. For at imødekomme denne problematik, støtter Aaja Chemnitz Larsen etableringen af et officielt vidensnetværk, der skal sikre viden om nutidens Grønland og rigsfællesskabet på danske folkeskoler og ungdomsuddannelser.

”Viden om Grønland i Danmark er på et foruroligende lavt niveau, taget i betragtningen af at vi har en fælles historie der går mere end 300 år tilbage, og når vi tænker på hvor meget de grønlandske unge og voksne ved om Danmark”.

Der er på nuværende tidspunkt kun påtænkt at der skal undervises om Grønland og Rigsfællesskabet i historiefaget på de danske folkeskoler. Et forhold der kan medvirke til, at der fastholdes en unuanceret og gammeldags forestilling om Grønland i Danmark. Ifølge folketingsmedlemmet er det med til at skabe nye fordomme, at man kun hører om det historiske Grønland og ikke det moderne Grønland. Problematikken kommer også udtryk i Undervisningsministeriets rapport om danske unges viden om Grønland, fra 2019, hvoraf det fremgår at danske børn og unge har mindst viden om det moderne Grønland og rigsfællesskabet.

”Jeg ønsker, at gøre op med fordomme og styrke ligeværdigheden mellem Grønland og Danmark. Min erfaring viser, at det gøres bedst med viden og inddragelse af grønlændere på et oplyst grund-lag, hvorfor jeg med min færøske kollega i Folketinget Edmund Joensen støtter etableringen af et officielt vidensnetværk i Danmark. Derfor har vi også lagt lokaler til at de kunne holde deres første møde af forhåbentlig mange møder på Christiansborg. Politisk skal vi understøtte de aktører, som allerede nu arbejder med at udbrede kendskab til Grønland i Danmark”.

Vidensnetværket om Grønland og Færøerne i Danmark er et officielt nyt netværk, der arbejder mål-rettet for at udbrede viden og kendskab om nutidens rigsfællesskab, hvilket er til fælles gavn på tværs af Danmark, Færøerne og Grønland. Dette vil Inuit Ataqatigiit Folketingimi gerne støtte op om.

del på de sociale medier