fbpx

Åbningstale 2021

Tale fra åbningsdebat i Folketinget 2021.

Samarbejde

Fire folketingsdelegationer har besøgt Grønland de seneste måneder og vi glæder os over, at det endelig er blevet lettere at rejse igen. Det er vigtigt at vi mødes med vores kollegaer i Grønland. For her i Folketinget varetager vi 32 sagsområder på Grønlands vegne, og jeg tror på vi kan tjene de grønlandske interesser bedre når vi jævnligt ser hinanden i øjnene. Det er med til at styrke samarbejdet.

En af konklusionerne fra Grønlandsudvalgets rejse er, at der er behov for at indføre digital tinglysning. En anden åbenlys sag er fast track aftale, som IA har kæmpet for i snart fire år. Det giver lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Fast-track aftalen er endelig trådt i kraft for nylig.

Interessen for Arktis har aldrig været større. Interessen udgør et momentum for Grønland. Hvis vi griber muligheden, så vil det skabe positive efterdønninger langt ind i vores fremtid. En stærkere økonomi. En bæredygtig turistdestination. Et attraktivt investeringsland. Det er dér vi skal hen.

Grønland har fået en ny Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender. Det er Inuit Ataqatigiits egen formand og formand for Naalakkersuisut som nu varetager den vigtige post. Det er glædeligt og lover godt for øget stabilitet og klare rammer for investeringer udefra.

Justitsområdet prioriteres fortsat

Inuit Ataqatigiit kæmper samtidig for at skabe et trygt samfund. Justitsområdet er og bliver et prioriteret sagsområde for Inuit Ataqatigiit. (Jeg vil gerne takke justitsministeren for det gode samarbejde.)

Vi er de seneste år lykkedes med at styrke Grønlands Politi og Kriminalforsorgen.

Politiet har fået flere ressourcer. Aldrig før har der været så mange kommunefogeder ansat. Det styrker trygheden i hele landet. Politiet har også etableret en ny enhed med 13 nye ansatte, som udelukkende skal behandle anmeldelser om seksuelle overgreb på børn i hele landet.

Antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb er nemlig steget med 33 procent fra 2019 til 2020. Det vidner om at vores bestræbelser – og insisteren på en åben debat – giver ofre for overgreb styrken til at anmelde deres krænker. Samtidig opbygger vi en tro på om at samfundet står klar til at hjælpe. Det er vigtigt.

Arbejdet med kriminalforsorgen fortsætter i det kommende Kriminalforsorgsforlig. Men det er værd at nævne at vores aftale om et rekrutterings- og udligningstillæg til anstaltsbetjentene, allerede betyder tidligere ansatte er vendt tilbage og nye er startet. Det arbejde må vi fortsætte.

Endelig vil jeg på justitsområdet nævne, at vi har et arbejde foran os i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstider i retterne i Grønland. Det er tre gange så meget, som sagsbehandlingstiderne i Danmark.  Kompetencerne i retterne skal vi styrke over tid og vi ønsker en debat om vores foranstaltningsniveau. Den debat vil vi initiere i det kommende år.

80 millioner

Grønland og Danmarks fælles indsats mod seksuelle overgreb begået mod børn er et stort og banebrydende skridt i kampen om et bedre børneliv for i Grønland.

Men, de 80 mio. kr., som blev afsat dækker primært behandlingsbehov og er i bedste fald en akut hjælp. Der mangler fortsat seriøse forebyggende indsatser. Alt for mange sager henlægges på grund af manglende beviser. Alt for mange videoafhøringer af børn i sårbar situation skal foretages bedre. Inuit Ataqatigiit vil derfor arbejde for etableringen af børnehuse i udvalgte grønlandske byer i en forsøgsperiode.

Vi vil være med til at bekæmpe selvmord

Et andet område, som vi kommer til at fokusere på, er de mange, ulykkelige selvmord i Grønland. Det er et meget følsomt område, men et område, ligesom seksuelle overgreb, som er nødvendigt at turde tale åbent om. Det er forebyggende i sig selv.

I Grønland har vi en af verdens højeste selvmordsrater. Som ung oplevede jeg selv at gå til venners begravelse og i dag er det mine børn, som må være med til at begrave deres venner. Det må og skal vi ændre.

Det er ikke en sag vi drøfter jævnligt her i Folketinget og nogen vil måske spørge, hvordan det vedrører danske medlemmer af Folketinget. Det gør det, fordi alene sidste år modtog Grønlands Politi 1.200 selvmordstrusler. Det er en voldsom stigning i forhold til foregående år. Hvert år begår 40-50 mennesker, ud af en befolkning på 56.000, selvmord. Det er voldsomt.

Hertil kommer, at vi i Folketinget har ansvaret for våbenlovgivningen i Grønland. Våben er lettilgængelige i stort set alle hjem og en stor og vigtig del af vores fangstkultur. Inden Inatsisartutvalget i april i år var en opdatering af våbenloven på tegnebrættet. Sikring af våben kan gøre en forskel for at mindske vådeskudsulykker og mindske antallet af selvmord. Det er vigtigt at det kun er folk med viden og erfaring, der har adgang til våben.  En opdatering af våbenloven anbefales af Grønlands Politi og skal drøftes med organisationen for fangere og fiskere KNAPK.

Jeg vil derfor gerne fremhæve hvor vigtigt det er, at der er tidssvarende lovgivning om sikring af våben i hjemmet, så våben er forsvarligt gemt væk.

Vi vil selvfølgelig opfordre til debatten sker respektfuldt og konstruktivt, da jagt og fangst er en sund og vigtig del af den grønlandske kultur. Men det er vigtigt, at vi på samme tid sikrer, at lovgivningen ikke tillader lemfældig opbevaring af våben.

Intet om os, uden os

Grønland spiller en større og større rolle i egne udenrigspolitiske sager. Grønland taler først til Arktis Råds ministermøder og underskriver resolutionen på vegne af Rigsfællesskabet. I mandags er der indgået en ny aftale om et kontaktudvalg, som skal sikre Grønland og Færøerne får mere og hurtigere viden om fortrolige og afgørende oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Alt sammen en vigtig udvikling henimod et mere ligeværdigt samarbejde, hvor Grønland i højere grad er med til at træffe centrale beslutninger om os.

I komiteen for Arktiske Parlamentarikere oplever jeg også som formand klart øget interesse for Arktis. For nylig deltog jeg i en debat med den norske og finske udenrigsminister om samarbejde for fremtiden i Arktis.

Det betyder Grønland og Arktis i højere grad repræsenterer sig selv. Det er vigtigt særligt nu, hvor interessen er så høj.

.. Med øget interesse er der øget potentiale for konflikt. Derfor er samarbejdet i den Arktiske Region så vigtig. Inuit Ataqatigiit besluttede på landsmødet for ikke så længe siden, at vores fokus er på lavspænding og ikke demilitarisering, da det er vanskeligt når der er øget militarisering i lande omkring os.

Vi vil derfor frem mod et kommende forsvarsforlig have fokus på at styrke overvågning yderligere. Og i samme ånd, som Arktisk Kapacitetspakke, nemlig at fremme fred og lavspænding. Et bedre overvågningsbillede af situationen i og omkring Grønland er afgørende. Det er et klart krav fra vores side, at sidde med ved Forsvarsforliget og sikre grønlandske interesser varetages.

Med det vil vi gerne takke for ordet. Vi glæder os til det kommende folketingsår og ser frem til debatten.

Qujanaq.

Det talte ord gælder.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin