Ordførerindlæg ifm. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Ordførerindlæg ifm. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland m.m.)

Tak for ordet og tak til regeringen for lovforslaget.

Selvom lovændringen kan synes lille, så for os i Grønland er det et vigtigt lovforslag, som sikrer adgang til fortsat sygehusbehandling, så tak til regeringen for prioriteringen af lovforslaget. Vi er enige med regeringen i behovet for at ensarte forholdene i Rigsfællesskabet og sikre tryghed for folk fra Grønland med midlertidigt ophold i Danmark.

Ændringen af sundhedsloven fra 2019 fik den utilsigtede konsekvens at personer fra Grønland og Færøerne, under midlertidigt ophold i Danmark blev stillet dårligere end danske personer på midlertidigt ophold i Grønland.

Lovforslaget er derfor særligt vigtigt for de mange besøgende borgere enten fra Færøerne eller Grønland, som under deres besøg kan gå hen og blive syge. De kan, som forholdene er i dag, ende med en regning for fortsat sygehusbehandling. Det er en regning, som man omvendt ikke ville få som dansk besøgende i Grønland.

Som regeringen bemærker var det ikke hensigten med sundhedsloven fra 2019, og derfor sikres det med denne lovændring at alle rigsfællesskabets borgere får adgang til samme vederlagsfrie akut og fortsat sygehusbehandling under et midlertidigt ophold. Den ændring ser Inuit Ataqatigiit meget positivt på.

Vi vil gerne bede Sundhedsudvalget om, at tage Grønlands- og Færøudvalget med på råd når lovforslaget behandles i udvalget.

Uden yderligere bemærkninger vil jeg gerne takke for lovforslaget, som vi bakker op om.

Tak for ordet.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin