MF Aaja Chemnitz Larsen, forespørgselsdebat om tidsforbrug i strafferetsplejen (F11)

Tirsdag den 15. december 2020.

Det talte ord gælder.

For Inuit Ataqatigiit er sagen egentlig ret ligetil: sagsbehandlingstiderne i Grønland skal ned.

I 2018 tog det i gennemsnit 419 dage at behandle en kriminalsag i Grønland. I Danmark tog det 136 dage. Det vil sige 3 gange hurtigere.

De hurtigste sager om seksuelle overgreb mod børn under 15 år, der bliver behandlet i kredsretterne i dag, bliver afviklet et sted mellem 60 og 94 dage. Det tager altså mellem 2 og 3 måneder. Og unge kriminelle under 18 år, kan i dag forvente, at deres sag bliver færdigbehandlet efter mellem 89 og 285 dage. Altså kan det tage op til næsten 1 år.

Bag al det fakta, er der liv der står på hold. Børn, der møder deres overgrebsmænd på gaden og unge mennesker, der venter i umenneskeligt lang tid, før de kan komme på rette spor. Det bliver vi nødt til at tage hånd om.

Justitsområdet er et centralt fokusområde for os i IA og vi har tidligere sikret flere millioner til en styrkelse af retsvæsenet i Grønland, i tråd med advokatrådets anbefalinger. Herunder 10 mio. i 2018, så der i endnu højere grad kunne fokuseres på kortere sagsbehandlingstider, kompetenceudvikling af kredsdommer og kredsdommerkandidater og ikke mindst så landsforsvarerembedet kunne styrkes.  Det faglige niveau er altså blevet markant bedre, men med potentiale for at det kan styrkes yderligere.

Når vi ser på området samlet set, er der elementer som spiller negativt ind på de lange sagsbehandlingstider: vi har geografisk lange afstande og omskifteligt vejr, der har en betydning for fremmøde. Vi har haft en stigning i antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb på børn og har derfor langt flere sager der skal behandles. Vi mangler en fast kredsdommer i Qaasuitsoq Kredsret. Og ikke mindst har corona-pandemien betydet, at en masse sager er blevet udskudt. En lang venteliste til afsoning i anstalterne og høj kriminalitetsrate, hjælper heller ikke på det.

Men fra Inuit Ataqatigiits perspektiv hører det på ingen måde hjemme i et moderne retssamfund, at gerningsmænd kan risikere at vente et helt år på at få en dom. Det udfordrer vores retssikkerhed og retsfølelse og skaber et utrygt samfund for de børn, der venter på, at deres krænker bliver dømt. Vi skal derfor altid huske på det forebyggende element, specielt i forhold til børn og unge, som vi har en særlig forpligtelse overfor.

Erfaringer fra Rigsombudsmanden i Grønland viser også, at et øget fokus på optimering af samarbejdet med de relevante myndigheder har haft en positiv effekt på sagsbehandlingstiden – dette bør også tages til efterretning.

Omstændighederne viser, at der er behov for en opprioritering og særlig indsats i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden i Grønland. Det er en prioritet for Regeringen at nedbringe sagsbehandlingstiden i Danmark. Det burde være mindst lige så højt prioriteret, at reducere den i Grønland også.

Målet må være en ensartethed i rigsfællesskabet. Det erklærer ministeren og det står også i selvstyreloven. Politiforliget er ikke lukket endnu, så der er mulighed for at indtænke en nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Grønland.

Tak, juullimi pilluaritsi.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin