10 konkrete mål til styrkelsen af Grønlands rolle i verdenssamfundet

Kronik af Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget, Inuit Ataqatigiit.

Alle borgere i Grønland ønsker en lysere fremtid, med flere og bedre muligheder. I jagten på dette, er det vigtigt, at vi tager stilling til, hvilken placering Grønland skal have i verdenssamfundet. Hvordan skal vi kunne skabe flere muligheder for erhverv, uddannelse og økonomi, hvis vi ikke samtidig skaber flere fællesskaber og samarbejder? Hvordan skal vi kunne forbedre de mest basale behov i Grønland, hvis vi ikke engagerer os i internationale målsætninger om, at skabe en bedre verden, og leve op til FN’s globale verdensmål? I vores optik er et tæt internationalt samarbejde centralt, for at løfte et lands grundlæggende levestandard og udvikling.

De unge – Grønlands fremtid

Vi må starte med at tage udgangspunkt i Grønlands fremtid – de unge. Vores unge skal have bedre muligheder for, at komme ud i verden og få erfaring. Vi ved, hvor vigtigt det er for Grønland at have kompetente ledere med uddannelse, erfaring og forståelse for forskelligheder. Jo flere praktikpladser, udvekslingsmuligheder, og fællesskaber vi kan skabe på tværs af lande desto bedre.
Derigennem vil de unge få indsigt og forståelse for udenrigspolitik, globalisering og verdensudviklingen – vi kan, og må ikke blive i en udsynsløs boble, men vi må, og skal deltage i det globale samarbejde.

Naalakkersuisut skal bane vejen

Intet kan dog ske uden initiativ og velvilje fra Naalakkersuisut. Vi vil gerne selv kunne bestemme vores lands fremtid, men for at det skal kunne ske, må vi også få defineret fremtiden, og vejen dertil. Naalakkersuisut mangler aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske visioner. Det er samtidig under al kritik, at Naalakkersuisut ikke arbejder mere aktivt for, for eksempel tiltrædelsen af Paris-aftalen, samt at der endnu ikke er udarbejdet en national handlingsplan for FN’s Verdensmål. Man kan sagtens arbejde for egne interesser samtidig med, at man tager et globalt medansvar. Det er på tide, at vi går væk fra frygten for, at samarbejde med andre lande – herunder også Danmark. Vækst sker ikke isoleret, men sammen med andre.

Ligeværdighed og 10 konkrete mål

Grønland skal på egne områder selv føre udenrigspolitik, og gradvist skal vi, i overensstemmelse med Selvstyreloven, på sigt spille en større udenrigspolitisk rolle. Grønlands udenrigspolitiske interesser skal varetages mere proaktivt, og i endnu tættere dialog med Danmark. Det skal dette ske med større ligeværdigt bidrag, fra begge parter. Det er en absolut nødvendighed at sikre klare visioner for uddannelse af vores unge, erhvervssamarbejde, bæredygtighed og branding af Grønland, så vi selv sætter retningen for vores samhandel, og interaktion med andre lande.

Inuit Ataqatigiit har derfor udarbejdet et globaliseringsudspil med 10 mål, for udvikling af et globalt og bæredygtigt Grønland:

 

  1. Grønland skal basere deres udenrigspolitiske indsatser på viden

Det er oplagt at få et Institut for Globale og Internationale Studier på Ilisimatusarfik, som sammen med arktiske forskere, fodrer politikere med viden, som styrker vores udenrigspolitik.

 

  1. Flere grønlændere i Udenrigstjenesten

Vi vil arbejde for en større andel af grønlændere kommer i betragtning til internationale stillinger i for eksempel FN og Verdensbanken, og derigennem sikrer øget viden i Grønland om internationalt samarbejde.

 

  1. Uddannelse af fremtidens ledere i udenrigspolitik og FN’s Verdensmål

Vi skal styrke og uddanne fremtidens ledere inden for udenrigspolitik og FN’s Verdensmål. Vi foreslår, at der hvert år uddannes”Young Global Leaders” i for eksempel public diplomacy, social entreprenørskab og FN’s Verdensmål.

 

  1. Interparlamentarisk netværk for FN’s verdensmål

Ethvert parlament med respekt for sig selv, arbejder målrettet med FN’s Verdensmål. Det skal vi også gøre i Inatsisartut, og vi skal fremme et interparlamentaristisk netværk med Færøerne og Danmark, hvor vi sammen fremmer verdensmålene.

 

  1. Optimering af Grønlands eksport og handel med udlandet

Grønland skal optimere eksporten og handlen med udlandet, hvorfor vi vil arbejde for en flerstrenget erhvervsindsats, og understøtte erhvervsudvikling i Grønland igennem samarbejde med dansk, og relevant udenlandsk erhvervsliv. Det kunne være USA, Canada, Island og andre relevante arktiske naboer.

 

  1. I 2030 skal grønlandsk lovgivning i Folketinget være på niveau med dansk lovgivning

De sidste 4 år har vi har opdateret al lovgivning fra 60´erne til 70´erne i Folketinget, med undtagelse af Sundhedsområdet. Meget lovgivning skal dog løbende opdateres, så vores muligheder for, for eksempel erhvervsudvikling ikke er ringere end i Danmark.

 

  1. Grønland skal have selvstændigt medlemskab i Komitéen for Arktisk Parlamentarikere

I Komitéen for Arktisk Parlamentarikere, også forkortet SCPAR, mødes repræsentanter for de folkevalgte i alle 8 arktiske stater. Siden 2001 har IA varetaget denne rolle på vegne af Folketinget, men vi ønsker, at Grønland får sin egen plads sammen med Danmark og Færøerne, så vi kan repræsentere os selv.

 

  1. Etablering af netværket Friends of the Arctic, og en Arktisk Komité i EU

For at sikre viden om Grønland og Arktis til medlemmer af Europa parlamentet, skal vi være repræsenteret tydeligere i EU. Grønland er ikke medlem af EU, men påvirkes i høj grad af den politik der føres i EU. For at få større indflydelse på EU’s politik i Arktis, må vi være på forkant og mere proaktive.

 

  1. Etablering af årlig Arktisk Pris uddelt af Arktisk Råd

Vi vil arbejde for en etablering af en årlig Arktisk Pris uddelt af Arktisk Råd. På den måde kan vi fremme værdier i Arktis, og anerkende det store arbejde, der gøres af mange ressourcepersoner, frivillige og kulturpersonligheder.

 

  1. Styrkelse af arktisk-nordiske samarbejde i Arktisk Råd og Nordisk Råd

Vi vil styrke det arktisk-nordiske samarbejde for at arbejde mere strategisk og fremme Grønlands interesser. Der er en række nordiske lande, som også er del af Arktis, og vi deler en masse værdier for f.eks. uddannelse og sundhed til alle, samt social sikkerhed. Ved at tale med en ensartet fælles og stærkere stemme, kan vi fremme interesser i Arktis og Grønland.

 

Vores globaliseringsudspil vil styrke Grønlands politiske rolle, og styrke Grønlands økonomi. Samtidig kan vi være med til at bidrage til den globale indsats for efterlevelse af FN’s verdensmål. Væksten i vores samfund skaber vi ved at handle med andre lande, og sætte en mere handelsorienteret udenrigspolitik.

Verden omkring os er foranderlig; Trump, Brexit, øget interesse fra Kina, og et mere truende Rusland skaber usikkerhed i verdenssamfundet, som vi også er en del af. Vi skal ikke lade os tryne af denne usikkerhed, men tværtimod skal vi, baseret på viden og fageksperter, styrke vores udenrigspolitiske rolle og sætte en mere klar retning. På den måde bliver fremtiden ikke en trussel, men en mulighed for større velstand, større vækst og større velfærd. Ikke kun for en lille elite, men for en bæredygtig udvikling af menneskelige ressourcer hos os, og for en styrket position i verdenssamfundet. Til gavn for os alle.

del på de sociale medier

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin