Navigate / search

Aaja Chemnitz Larsen Grønlandudvalgemi siulittaasumut tullinngorpoq

Asseq: IA Folketingimi
Asseq: IA Folketingimi

Ullumikkut Inuit Ataqatigiit folketingimi ilaasortaatitaat, Aaja Chemnitz Larsen, ataatsimiititaliami siulittaasumut tullersortaassasoq Folketingep Grønlandsudvalgiani aalajangiunneqarpoq.

Grønlandsudvalgimi siulittaasuuffik tullersortilu Kalaallit Nunaanni partiit demokratiskiusumik qinerneqarnerpaat tullersortaasalu tigummisarpaat, taamaattorli junimi 2016-imi Venstremiit siulittaasuuffik tiguneqarpoq. Politikkikkut niueqatigiittoqarnerani decembarimi Venstrep siulittaasuuffini attaviitsumut Aleqa Hammondimut tunniuppaa. Ullumikkullu Grønlandsudvalgip tamarmiulluni isumaqatigiittup siulittaasup tullersortaata inissaa Aaja Chemnitz Larsenimut tunniuppaat.

”Qinersisartut aalajangiinerannik ataqqinninnissaq pingaaruteqarpoq. Qinersinermi IA Folketingimi kalaallit partiiannit qinerneqarnerpaajuvoq, ajoraluartumilli silittaasuuffik pillugu politikkertoqalerpoq. Suli IA qinigaanerpaatut inissisimavoq ullumikkullu Folketingimi kalaallit partiivinit kisiartaalluni. Tamanna pisussaaffiliivoq, Grønlandsudvalgimilu suleqataanera ingerlatiinnassavara, soorlu aamma ataatsimiititaliani allani ilaasortaaffinni taamaasiussasunga, Aaja Chemnitz Larsen (IA) oqarpoq.

Maanna Aaja Chemnitz Larsen Grønlandsudvalgemi siulittaasup tullerilerpaa, Folketingimi inatsisinut ataatsimiititaliami, Retsudvalgimi, Illersornissamut ataatsimiititaliami, Forsvarsudvalgimi, aammalu Issittoq pillugu Suleqatigiissitaliami, Arktiske Arbejdsgruppemi ilaasortaalluni, kiisalu Nunanut Allanut tunngasutigut Ataatsimiititaliami, Det Udenrigspolitiske Nævnimi, Nordisk Rådimi aamma Europarådemi sinniisussaalluni aammalu Issittumi Inatsisartuni ilaasortat Komiteanni, Komiteen for Arktiske Parlamentarikere, Folketingi sinnerlugu sinniisuulluni.

Aaja itisilivoq: Ataatsimiititaliarpassuit ilaasortaaffikka allaavigalugit Kalaallit Nunaata Folketingimi ersittuunissaanut uppernassuseqartumik sulinera ingerlateqqissavara. Grønlandsudvalgi arlalitsigut ataatsimiititaliaavoq qitiusoq, ataatsimiititalialli allat amerliartuinnartut Kalaallit Nunaannut akisussaaffeqarnertik paasiartuaarpaat, soorlu Retsudvalgimi. Inatsisinut kiisalu illersornissamut tunngasutigut oqaaseqartittakkat tassaammata politikkikkut isumaqatigiissutinik isumaqatigiinniartartuusut, tigussaasunik angusaqartarnissatsinni iliuusissallu nutaat aningaasalersorneqarnissaannik qulakkeerinninnissatsinni fagudvalgit taakkua nunatsinniit ilaasortaaffiginissaat pingaaruteqarpoq.”

Kingullertigut Aaja Chemnitz Larsen (IA) illersornissaqarfiup Issittumi suliaanut tunngatillugu Folketingip Forsvarsudvalgini novembarimi tusarniaasitsivoq, soorlu aamma Retsudvalgimi Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiveqarneq pillugu 22. marts 2017-imi pisussatut naatsorsuutigneqartumi tusarniaasitsiniartoq.

Aaja Chemnitz Larsenip siullertut suliaanut tunngasunik uani paasisaqarit: http://iafolketingimi.dk/da/

Attavissaq: Aaja Chemnitz Larsen, tlf. +45 61624667, aaja.larsen@ft.dk

Print Friendly, PDF & Email