Navigate / search

Grønlandske borgere i Danmark sidestilles med udlændinge

Foto: Inuit Ataqatigiit Folketingimi

På tirsdag den 8. maj skal et lovforslag om brugerbetaling på danskuddannelser førstebehandles i Folketinget. Lovforslaget som er fremsat af den danske integrationsminister Inger Støjberg, går på, at udlændinge udover at betale et depositum, også skal betale for at påbegynde moduler i deres danskuddannelse. Dette har dog også en betydning for grønlændere i Danmark.

Af lovforslaget fremgår det nemlig, at nogle grupper af danske statsborgere inkluderes i ordningen, blandt andet herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådan omfang, at de kan fungere i det danske samfund. Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen finder det problematisk, at grønlændere i lovforslaget bliver sidestillet med udlændinge: ”Der er ingen tvivl om, at det er dybt urimeligt at grønlændere bosiddende i Danmark bliver sidestillet med udlændinge. Jeg er meget uforstående overfor, at grønlændere, som er danske statsborgere, kan blive underlagt et lovforslag der forringer deres muligheder som grønlændere i Danmark”.

Det bliver en principiel sag, når den danske regering sidestiller grønlændere med udlændinge, hvilket Aaja Chemnitz Larsen agter at gå videre med: ”Jeg mener det er vigtigt, at jeg som grønlandsk folketingsmedlem blander mig i debatten og ikke accepterer en forringelse eller at grønlændere sidestilles med udlændinge. Det er en glidebane, som gradvist kan gøre forholdene som grønlænder i Danmark sværere, ikke mindst for de personer, som har behov for at styrke deres sprogfærdigheder, så de kan komme i arbejde. Det kan ingen være tjent med, heller ikke det danske samfund” udtaler folketingsmedlemmet. Folketinget drøfter lovforslaget på tirsdag. Folketingsmedlemmet har allerede stillet et spørgsmål til ministeren og vil følge sagen op.

I lovforslaget vil der stadig være gratis adgang til danskundervisning som del af FVU – forberedende voksenundervisning – men det er en forringet adgang til danskundervisning, og det er det principielle i at grønlændere sidestilles med udlændinge, som folketingsmedlemmet harcelerer imod.

Print Friendly, PDF & Email