Navigate / search

Fællesskab og handlekraft for ungdommen og fremtiden

Inuit Ataqatigiit Folketingimi har i dag haft besøg af en dagsværker. En dagsværker er en elev fra en ungdomsuddannelse, der arbejder på den årlige Operation Dagsværk dag for at samle ind til et velgørende projekt.

Dagsværksdagen hos Inuit Ataqatigiit Folketingimi har budt på et hav af ny viden for dagsværkeren om både Folketinget, men især også Grønland og de unge derfra. Grønland er en del af Rigsfællesskabet og har selvstyre, men enkelte anliggender hører stadig under Danmark, hvorfor det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit Folketingimi at udøve sin indflydelse på politikken i Danmark. Om dagsværkdagen udtaler gymnasieelev Victoria Bloch Blytt Sandstad:

”Jeg synes, at det har været en virkelig spændende og givende dag som Dagsværker hos Inuit Ataqatigiit i Folketinget, hvor jeg har fået indsigt i både arbejdet som folketingsmedlem fra Grønland og mulighederne for ungdommen i Grønland.”

I løbet af dagen var dagsværkeren med til et møde omhandlende grønlandske unges muligheder i Danmark. Der kom nye perspektiver på hvilke udsigter og barrierer de grønlandske unge møder på vejen mod deres fremtid, herunder især på de unge der vælger at søge til Danmark.

Årets projekt om Grønland til Operation Dagsværk er første trin i dansen mod den fremtid som ungdommen allerede nu ser flimre for sig. Ungdommens Røde Kors og Kalaallit Røde Korsiat har sammen formet projektet, som vil styrke trivsel og velvære hos de grønlandske unge gennem et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab, hvilket opnås gennem projektet SPRINT. Målet er, at den generation vil se sine fremtidsvisioner og handlekraft blomstre.

Handlekraften er stor hos de danske unge, derfor kan de handle for både sig selv og andre. Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse med slagordene: Oplysning – Stillingtagen – Handling.

Netop oplysning, stillingtagen og handling er områder, som Inuit Ataqatigiit Folketingimi mener er med til at styrke Grønlands fremtid, som den grønlandske ungdom er en stor del af.

Print Friendly, PDF & Email