Navigate / search

F 6 om selvstændighedsprocessen i Grønland

Foto: Inuit Ataqatigiit Folketingimi

Ordførertale af MF Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit

Fredag den 19. januar 2018

Det talte ord gælder.

At ville være herre i eget hus er for grønlændere, en helt naturlig følge af den politiske udvikling vi har gennemgået i Grønland. Det grønlandske samfund har gennem årene fået en stadig større rolle i styringen af egne anliggender. Dette er sikret i tæt samarbejde, og i enighed, med et stort flertal her i Folketinget.

Ønsket om selvstændighed er en følelse og en proces for det grønlandske folk, som det er det for alle andre folkeslag. Den følelse kan man ikke tæmme eller forstumme ved at agere formynderisk. De seneste par måneders debat om Grønland i Danmark, har været præget af letkøbte populistiske udtalelser. Dansk Folkepartis melding om, at Selvstyret i Grønland bør suspenderes, gavner ikke samarbejdet mellem Danmark og Grønland. Faktisk tværtimod.

Personligt tror jeg, at jo mere Dansk Folkeparti forsøger at sætte låg på et grønlandsk ønske om selvstændighed, jo stærkere bliver ønsket om selvstændighed. Selvstændighed er målet for flertallet i den grønlandske befolkning. Det er vi alle nødt til at respektere.

Ligesom så mange andre drømmer jeg også om et selvstændigt Grønland, engang ude i fremtiden. Vi er også mange som er bekymret for en forhastet og for elitær selvstændighed. Med selvstændighed for enhver pris risikerer vi at de mange, som står på kanten af samfundet, vil falde ud over kanten.

For Inuit Ataqatigiit er det afgørende, at vi har alle med – også de svageste i samfundet. Et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund er målet. Ikke bare et selvstændigt samfund, men et selvstændigt velfærdssamfund. Den demokratiske forståelse, respekten for menneskerettigheder og sikkerhed for den enkelte, er noget af det fineste Grønland har lært fra Danmark, så tak for det.

Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk stærkt og moderne grønlandsk samfund, hvor flere er i stand til at bidrage. Hvor vi har udsyn og ønsker et konstruktivt samarbejde med vores samarbejdslande, herunder Danmark. Personligt mener jeg, at vi skal lytte når Økonomisk Råd og Nationalbanken maner til forsigtighed i disse gode konjunkturer og minder om, at der er svære tider forude for Grønlands økonomi.

I dag er vi på rette vej, men der er stadig lang vej igen.  Der er langt fra rig til fattig i det grønlandske samfund. Vi har en økonomisk og social ulighed i Grønland, som er på linje med den amerikanske ulighed. Fra Inuit Ataqatigiit arbejder vi aktivt på, at skabe større lighed. Vi har for mange børn der mistrives og bor udenfor eget hjem. Som koalitionsparti arbejder vi for en tryg barndom for alle børn og for at sikre stærkere familier, som tager ansvar. Alt for få gennemfører folkeskolen og læser videre. Derfor er det for Inuit Ataqatigiit også vigtigt, at arbejde for stærkere folkeskoler og sikre at flere færdiggør en uddannelse.

Lykkedes vi med den nødvendige prioritering og forandring, så er der banet vej henimod større selvstændighed. Hvad vi gør i dag har en kæmpe betydning for morgendagens Grønland. En række centrale samfundsområder er stadig den dag i dag under dansk ansvar. Her er der en klar opgave for os her i Folketinget. Sammen med Grønland skal vi styrke de 32 områder, som vi har ansvaret for – og øge standarden. Det er vores forpligtigelse – vores ansvar.

Paradoksalt, så kan et fællesskab kun bevares ved at vi løsner tøjlerne. Et Rigsfællesskab har kun sin berettigelse når begge parter godkender præmisserne. Derfor er det afgørende, at de danske partier respekterer det grønlandske ønske om selvstændighed og ikke mindst giver ro til at denne debat først og fremmest tages hjemme i Grønland. Vi hverken kan eller skal spole tiden eller ansvaret tilbage.

Print Friendly, PDF & Email