Navigate / search

F 6 om selvstændighedsprocessen i Grønland

Ordførertale af MF Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit Fredag den 19. januar 2018 Det talte ord gælder. At ville være herre i eget hus er for grønlændere, en helt naturlig følge af den politiske udvikling vi har gennemgået i Grønland. Det grønlandske samfund har gennem årene fået en stadig større rolle i styringen af egne […] Læs mere

Ordførerindlæg til redegørelse om regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske strategi 2017-2018

MF Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit Fredag den 1. december 2017 Det talte ord gælder Inuit Ataqatigiit vil gerne takke Regeringen for den udenrigs- og sikkerhedspolitiske redegørelse. Regeringen besluttede ved debatten sidste år, at der er behov for en mere fremadrettet, strategisk debat om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation. Vi vil gerne rose initiativet med […] Læs mere

Ordførerindlæg vedr. lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (L 106)

MF Aaja Chemnitz Larsen Det talte ord gælder. Inuit Ataqatigiit i Folketinget har med interesse læst lovforslaget. Vi bemærker, at Folketinget skal behandle lovforslaget før det behandles i Inatsisartut, Grønlands Parlament. Vi stiller os grundlæggende kritiske overfor den omvendte rækkefølge, da vi mener Selvstyreloven skal følges. Nærværende lovforslag har til hensigt at lade Inatsisartut tage […] Læs mere