Navigate / search

Aaja Chemnitz Larsen

Aaja Chemnitz Larsen
Aaja Chemnitz Larsen

Folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit

Ved valget d. 18. juni 2015 blev Aaja Chemnitz Larsen valgt ind som Inuit Ataqatigiits nye folketingsmedlem.

Baggrund:

Aaja Chemnitz Larsen er uddannet cand. scient. adm. fra Grønlands Universitet og har en lederuddannelse fra INSEAD. Aaja har siden valget til Inatsisartut, Grønlands Parlament i november 2014 været medlem af Inatsisartut som hun holder orlov fra pga. folketings arbejdet. Har i perioden 2012-2015 været Grønlands børnetalsmand. I perioden 2009-2012 har Aaja derudover været direktør for Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og været afdelingschef for socialafdelingen i årene 2007-2009. Umiddelbart før var Aaja ansat i FN i New York i afdelingen for sociale og økonomiske anliggender, og har her arbejdet med oprindelige folks rettigheder.

Aaja er bestyrelsesmedlem i retshjælpsinstitutionen IKIU, har været bestyrelsesmedlem i Tele-post A/S i perioden 2013-2014 og bestyrelsesmedlem, næstformand og senere formand for Grønlands Råd for Menneskerettigheder i 2012-2014. Derudover har Aaja været bestyrelsesmedlem i Grønlands Statistik i 2012-2014, næstformand og bestyrelsesmedlem i Transparency Greenland 2012-2014, bestyrelsesmedlem i Great Greenland A/S 2011-2013 og endelig været bestyrelsesformand for Bedre Børneliv i 2008-2009 og 2012.

Udvalgsposter i Folketinget

Medlem af:

Grønlandsudvalg
Forsvarsudvalget
Retsudvalg

Stedfortræder i:

Europarådet
Nordisk Råd
Udenrigspolitiske Nævn

Kontakt Aaja Chemnitz Larsen på e-mail: aaja.larsen@ft.dk

Print Friendly, PDF & Email