Navigate / search

Inuit Ataqatigiit Folketingimi lancerer politisk udspil: Et tryggere Grønland – nye tiltag til et styrket justitsvæsen

I forbindelse med dagens folketingshøring om justitsområdet, lancerer Inuit Ataqatigiit Folketingimi ved medlem af folketinget Aaja Chemnitz Larsen et politisk udspil om justitsområdet i Grønland. Inuit Ataqatigiit anser et stærkt justitsvæsen som en forudsætning for et velfungerende samfund, og udspillet er udarbejdet på baggrund af dialog med en række centrale personer på området. Udspillet indeholder […] Læs mere

Grønlandsk ønske om et styrket Justitsvæsen: IA Folketingimi lancerer justitspolitisk udspil

Onsdag den 22. marts afholder Folketingets Retsudvalg høring om justitsområdet i Grønland. Høringen er kommet i stand på foranledning af Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen. Inuit Ataqatigiit har i en årrække haft justitsområdet i Grønland som et fokusområde, og samme dag som høringen lancerer partiet et politisk udspil med 30 konkrete forslag til en […] Læs mere

Grønlandsk initiativ og deltagelse i medieomtalt Ruslandsrejse

  Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen deltog i sidste uge i nævnsrejsen til Nordnorge og Rusland med Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Turens primære fokus var Arktis, herunder bevarelse af et fredeligt Arktis og et konstruktivt samarbejde i Arktis om blandt andet kontinentalsoklen, økonomisk udvikling og fremme af mobilitet for studerende på tværs af Arktis. Aaja Chemnitz Larsen […] Læs mere